logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hernádkércs(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Hernádkércs je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Szikszóskom okrese.
Má rozlohu 742 ha a žije tu 328 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1802 - - +1805 - - Pekarovits, Ján administrátor
1804 - - 1835 - - Kupecz, Juraj farár
1835 - - 1844 - - Tarnóczy, Ján administrátor-farár
1851 - - 1870 - - Lacsny, Vincent, de Falkušovce farár
1870 - - 1889 - - Keresztényi, Vojtech farár
1878 - - 1879 - - Somsák, Alexej administrátor
1889 - - - - - Zsendovics, Ján, st administrátor-farár
1902 - - - - - Edelényi, Eduard farár
1933 - - - - - Gőtz, Valentín administrátor