logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hermanovce

Zriadenie:
1772
Titul kostola:
sv. Alžbety (15. st.)
Iné mená:
Hermanovce: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Hermany, Hermanowcze, 1786 Hermany, Hermanowze, 1808 Hermány, Hermanowce, 1863 Semsej[hermány] és Stankajhermány, 1873–1882 Hermány, 1888–1913 Sztankahermány, 1920– Hermanovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Hermanovce,1332) kňaz
1777 - - 1778 - - Paracelsus, Ignác administrátor
1789 mar. 3. 24.6.1794- - - Paldián, Jozef administrátor
1794 sept. 7. 1807 - - Kaliczky, Imrich administrátor
1808 - - 1811-1845 - - Repaszky, Ján farár
1814 - - 1815 - - Török, Ján excurrendo z Jarovníc
1815 - - 1818 - - Laczko, Eustach, OFM administrátor
1818 - - 1819 - - Török, Ján excurrendo z Jarovníc
1818 - - 1819 - - Kováč, Jozef (1789-1855) administrátor
1819 - - 1825 - - Gavallér, Michal administrátor
1827 - - 1829 - - Kanyuscsák, Andrej ml administrátor
1830 - - 1846 - - Šimko, Jozef administrátor
1846 - - 1850 - - Demek, Jozef farár
1850 - - 1852 - - Orcsik, Tadeáš, OFM administrátor
1853 - - 1855 - - Gaál, Ján administrátor
1855 - - 1859 - - Viczent, Viktor, OFM administrátor
1859 - - 1867 - - Gergely, Justus, OFM administrátor
1867 - - 1880 - - Muhay, Peter farár
1880 - - - - - Hartsár, Peter administrátor-farár
1891 - - 1894-1902 - - Szekey, Viktor administrátor
1894 sept. 1. 1903-1905 - - Hodobay, Mikuláš administrátor
1895 - - 1896 - - Milyon, Lukáš [Miľon] administrátor
1900 po - 1914 - - Frimmer, Ján administrátor
1915 po - 1915 po - Majoch, František administrátor
1919 - - 1921-1952 - - Ondriáš, Martin administrátor
1921 - - 1957 - - Jacko, Karol administrátor
1957 - - - - - Hlaváč, Štefan správca farnosti
1983 - - 1987 - - Janovčík, Miloslav administrátor
1987 - - 1989 - - Galdun, Andrej administrátor
1990 - - 1993 - - Priščák Jozef farár
1995 - - 2004 - - Lengyel, Marko farár
2004 - - - - - Raškovský, Martin farár