logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Heľpa

Titul kostola:
P. M. Naneb. (1806). '
Iné mená:
Heľpa: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Gemerská [Gemersko-malohontská] stolica)
1773, 1808, 1863–1913, 1927–1948 Helpa, 1920, 1948– Heľpa
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp - 1812 sp. - Simkovits Paulus farár
1821 sp - 1832 sp. - Bedjáts Vendelinus farár
1833 sp - 1841 sp - Novák, Josephus farár
1844 sp - 1853 sp - Massa Carolus farár
1943 - - - - - Čanecký, Michal farár