logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hankovce

Zriadenie:
1859
Titul kostola:
sv. Martina (1698).
Iné mená:
Hankovce: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Hankócz, Hankocz, Hankowcze, 1786 Hankócz, Hankowcze, 1808 Hankócz, Hankowce, 1863–1902 Hankóc, 1907–1913 Hankvágása, 1920– Hankovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Nemcovce (220), k. P. M. Sedemb. (1976), 2. Harhaj (209), 3. Kochanovce (127), 4. Olšavce (98), 5. Porúbka (120).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1789 - - Habala, Klement, OFM kaplán miesta
1789 - - 1800 - - Matzkovics, Anton, OFM kaplán miesta
1800 - - 1805 - - Molnár, Prokop, OFM miestna kapelánia
1800 - - 1800 - - Schullek, Juraj kaplán
1805 - - 1807 - - Prauner, Ján kaplán miesta
1836 - - 1844 - - Paulovič, Andrej (1799-1863) kurátor
1844 - - 1857 - - Priscsák, Jozef excurrendo
1857 - - 1859 - - Harnatovszky, Lambert, OFM kurátor
1859 - - 1867 - - Schichta, Pius, OFM administrátor 1859 zriadená farnosť
1867 - - 1870 - - Antal, Karol farár
1870 - - 1873 - - Tamaškovič, Ján administrátor
1873 - - 1884 - - Krupiczer, Alojz administrátor 1882 farár
1884 - - 1889 - - Sokoli, Ján administrátor
1889 - - 1897 - - Náhlik, Henrich Ľudovít, OFM administrátor
1897 - - 1897 - - Vasko, Cyprián, OFM administrátor
1897 - - 1902 - - Leiteregh, Karol administrátor
1902 - - 1905 - - Kolbay, Gabriel Pavol, OFM excurrendo
1905 - - 1929 - - Záhora, Ján farár
1929 - - 1935 - - Neznámy kňaz
1935 - - 1936 - - Horváth, František (1908-1990) správca farnosti
1937 - - 1945 - - Olexa, Zoltán administrátor
1945 - - 1952 - - Soľar, Juraj správca farnosti
1954 jún 10. 1958 apr. 21. Fabián, František (1919-1978) administrátor
1958 - - 1962 - - Kravjanský, Alojz administrátor
1963 - - 1993 - - Dranga, Andrej správca farnosti
1993 - - 1995 - - Čigáš, Peter excurrendo
1995 - - 1998 - - Revák, Cyril administrátor
1998 - - 2004 - - Gostič, Peter, JCDr farár