logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Handlová

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Iné mená:
Handlová: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)/(Tekovská stolica)
1976 pričl. o. Morovno [(Nitrianska stolica)], Nová Lehota [(Tekovská stolica)].
1773 Handlovia, Handlova, Krikehey, 1786 Handlowa, Grägerhey, Krikeheu, Krickehay, 1808 Krikehaj, Krikehey, Handlowá, 1863–1907 Handlova, 1913 Nyitrabánya, 1920– Handlová
---------------
Morovno: 1773, 1808 Morovno, 1786 Morowno, 1863–1913 Morovnó, 1920–1975 Morovno
Nová Lehota: 1773 Uj-Lehota, Neühey, Nowa Lehota, 1786 Uj-Lehota, Neuhay, 1808 Új-Lehota, Neuhey, Nowá Lhota, 1863 Újlehotta, 1873–1888 Újlehota, 1892–1913 Újgyarmat, 1920 Nová Lehôta, 1927–1948 Nová Lehota, Neuhay, 1948–1975 Nová Lehota
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. v Pazmáňovom katalógu sa volá Henel Lehota. V kanonickej vizitácii r. 1559 sa píše, že ma pekný, paramentami dobre vybavený kostol a farár všetko odbavuje po katolícky. R. 1599 Turci prepadli Hor. Nitru a vypálili aj handlovský kostol. Keď sa stali zemepánmi Thurzovci, previedli k evanjelikom Handlovú a celú Hornú Nitru. Po príchode Pálffyovcov sa vrátila katolíkom. Keďže nebolo kňazov, spravoval ju licenciát Praun. R. 1644 ho vypovedali a fary sa znovu zmocnili evanjelici. R.1647 dostali príkaz vrátiť kostol katolíkom, ale držali ho ešte 10 r. Nakoniec grófka F. Khuen Pálffy vypovedala evanjelikov a uviedla kat. kult.
Za Tököliho ju znova na pol rok zaujali evanjelici, po ich odchode sa vrátil farár Krupitz a odvtedy je katolícka.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1559 sp. - - - - Goranus, Juraj farár
1560 sp. - - - - Keresztúri, Valentín farár
1563 sp. - - - - Rosarius, Juraj farár
1642 - - 1643 - - Kausek, Ondrej Adam farár
1643 - - 1644 - - Krentzer, Martin farár
1644 - - 1657 ? - Praun, Chryzostom licenciát
1657 - - 1662 - - P. Schaffer Andreas, S. J farár
1662 - - 1664 - - Messey, Jakub farár
1664 - - 1664 - - Turkovič, Ján Alexej Ignác farár
1664 - - 1665 - - Faraghy, Jakub farár
1665 - - 1665 - - Spravujú piaristi spoločná správa
1665 jún 4. 1665 - - Aurifaber, Ján farár
1665 okt. 21. 1668 okt. 20. Jakucz, Jakub farár
1668 okt. 25. 1669 feb. 14. Langner, Augustín farár
1670 - - 1671 - - Jakucz, Jakub farár
1671 mar. 21. 1672 - - Vilpasz Hieronymus. farár
1672 mar. 22. 1675 - - Sobelius, Matej farár
1675 mar. 3. 1678 - - Krupicz, Juraj farár
1678 nov. 17. 1679 - - Diviačič, Michal farár
1679 feb. 1. 1691 - - Raidner, František farár
1691 máj 21. 1709 - - Mitis, Juraj Ján farár
1709 nov. 1. 1716 - - Černák, Juraj farár
1716 dec. 19. 1728 - - Posmann, Štefan farár
1728 apr. 7. +1741 nov. 22. Jungwirth, Anton farár
1741 dec. 20. 1748 - - Herzog, Ján Juraj farár
1748 máj 22 1748 aug. 23. Stokker, Štefan farár
1748 okt. 20. 1750 - - Egennolff, Štefan farár
1750 sept. 12. 1756 - - Dérer, Anton farár
1756 nov. 10. 1758 - - Fail, Ján Adam farár
1758 aug. 2. 1766 - - Thurn, Michal farár
1766 okt. 12. +1773 jan. 10. Dérer, Anton farár
1773 mar. 25. +1774 jan. 17. Krajačič, Tomáš farár
1774 - - 1780 - - Neander, Anton farár
1781 - - 1793 - - Freyzeysen, Ignác farár
1793 - - 1802 - - Luchs, Ján Evanjelista farár
1802 - - 1809 - - Gerliczy, Anton farár
1809 - - 1840 - - Fegyveres, Anton farár
1840 - - 1867 - - Husár, Anton farár
1867 - - 1879 - - Némethy, Bonaventúra farár
1879 - - 1879 - - Hoffman, Ján (1845-1925) administrátor
1879 - - 1901 - - Hančok, Ignác farár
1901 - - 1903 - - Poliček, Karol farár
1903 - - 1924 - - Czeisel, Ladislav farár
1924 - - 1925 - - Tencer Andrej administrátor
1925 - - 1940 - - Fegyveres, Viliam farár
1940 - - 1945 - - Steinhübl, Jozef farár
1945 - - 1946 - - Schrott, Ladislav správca farnosti
1946 - - 1954 - - Mišík, Mikuláš správca farnosti člen Consilii a Vigilantia, 1951 okr. dekan
1954 - - 1958 - - Bella, Ondrej správca farnosti
1958 - - - - - Zjara, Vojtech správca farnosti
1990 - - 1991 - - Dubovský, Peter, SJ správca farnosti
1993 September - 2010 Jún - Oliš, Rudolf farár