logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hajnáčka

Titul kostola:
P. M. Národ (1943).
Iné mená:
Hajnáčka: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská [Gemersko-malohontská] stolica) 1773 Ajnacskő, Hajnatschko, Hajnacžka, 1786 Ajnacskő, Hajnacko, 1808 Ajnácskő, Hajnácskő, 1863–1913, 1938–1945 Ajnácskő, 1920–1938, 1945– Hajnáčka
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Gortva) kňaz
1975 - - - - - Páczer, Alexander správca farnosti