logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Giraltovce

Titul kostola:
sv. Cyrila a Metoda (1939)
Iné mená:
Giraltovce: okres Svidník/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Giralth, Giraltowcze, 1786 Giralt, Giraltowce, 1808 Giráld, Gyráltowce, 1863–1913 Girált, 1920– Giraltovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Mičakovce (50), 2. Kobylnice (100), 3. Lužany (41), 4. Tarbaj (30).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1951 - - 1952 - - Kern, Ján farár
1952 - - 1956 - - Kuča, Ján administrátor
1956 - - 1964 - - Kalás, Gejza administrátor
1964 - - 1965 - - Sijarto, Andrej administrátor
1965 - - 1976 - - Sabol, Ľudovít správca farnosti
1976 - - 1982 - - Gič, Jozef správca farnosti
1982 - - 1990 - - Čelovský, Jozef, SchP administrátor
1990 - - 1996 - - Bačišin, Pavol farár
1996 - - 2006 - - Takáč Juraj farár