logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Gemerská Ves

Zriadenie:
1733
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Gemerská Ves: okres Revúca/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1960 zlúč. o. Hrkáč a Šankovce do o. Gemerská Ves.
1960– Gemerská Ves
---------------
Hrkáč: 1773 Harkacs, 1786 Harkacsch, 1808, 1863–1913, 1938–1945 Harkács, 1920 Hrkáč, 1927–1938, 1945–1948 Hrkáč, Harkács, 1948–1960 Hrkáč
Šankovce: 1773, 1873–1882, 1895–1913, 1938–1945 Sánkfalva, 1786 Sankfalwa, 1808 Sankfalva, 1863 Sánkfalu, 1888–1892 Sánkfala, 1920 Šankovce, 1927–1938, 1945–1948 Šankovce, Sánkfalva, 1948–1960 Šankovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Chvalová (150), kap. P. M. Materstva 2. Skerešovo (50), 3. Višňové (20), 4. Polina (20), 5. Otročok (50) 6. Levkuška (40), 7. Rašice (20), 8. Žiar (50).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Stručné dejiny:
R. 1960 zlúčili o. Hrkáč a Šankovce do o. Gemerská Ves. Farnosť sa menovala Hrkáč, Hrkáč - Šankovce a teraz Gemerská ves.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,šankovce) kňaz
1694 jún 2. - - - Székely Sigismundus. farár
1733 sept. 30. 1741 - - Čáki, Štefan farár
1741 nov. 30. 1749 - - Tóth Josephus. farár
1749 mar. 26. 1753 - - Okoličáni, Michal (1712-1771) farár
1753 apr. 12. 1754 mar. 29. Várady Franciscus. farár
1754 mar. 29. 1754 - - Botlik, Juraj Alexius farár
1754 júl 31. +1760 jan. 10. Kuna, Pavol (-1760) farár
1760 feb. 6. 1763 okt. 15. Lubik, Juraj farár
1763 nov. 9. 1764 jún 12. Galgóci, Imrich farár
1764 jún 26. 1773 dec. 5. Kovács, Michal (Hedervár, 1763) farár
1773 Dec 13. +1775 - - Pap Franciscus farár
1811 sp - 1827 sp. - Bodnár Joannes farár
1828 sp - 1830 sp. - Scitovszky Josephus, Praep. farár
1831 sp - - - - Szvíba Stephanus farár
1832 sp - 1841 sp. - Zachárek Stephanus farár
1844 sp - - - - Bakó Carolus farár
1853 sp - - - - Nagy Paulus farár
1954 - - 1961 - - Balla, Ján správca farnosti
1973 - - - - - Mies Imrich správca farnosti