logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Gbely

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Gbely: okres Skalica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Egbell, Gbelly, 1786 Egbell, Gbellani, 1808 Egbéll, Gbely, 1863–1913 Egbell, 1920– Gbely
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Ján (Gbely, 1561) farár
1632 sp. a 1633 - - Vidovics Andreas. farár
1647 sp. - - - - Corus, Baltazár Ernest farár
1666 máj 3. 1673 - - Szilágyi, Ján Nepomuk farár
1673 jan. 23. 1674 - - Körmendy, Imrich farár
1674 - - 1676 - - Patky, František farár
1676 - - 1679 apr. 22. Gaján, Michal František farár
1679 máj 11. 1686 - - Corneli, Ján Štefan farár V Nem94 nepresne
1686 máj 22. 1704 máj 7. Valovics Martinus. farár
1704 máj 7. 1722 - - Bobot, Ján Michal farár
1722 feb. 28. +1769 okt. 22. Rehák, Ján farár
1769 dec. 18. 1776 dec. 21. Kubáni, Matej farár
1776 nov. 21. 1780 - - Škultéty, Andrej (1737-1805) farár
1780 - - +1810 aug. 28. Vincze Laurentius. farár
1810 - - +1818 okt. 21. Droždiak, Alojz farár
1818 - - 1844 sept. 6. Kraupa, Vincent farár
1844 nov. - +1853 máj 26. Szmazsenka, František Xaverský farár
1853 - - +1856 máj 23. Láni, Karol farár
1856 - - +1881 okt. 27. Matejka, Jozef farár
1882 jan. 21. +1894 mar. 2. Rehák, Matej farár
1894 sept. - 1903 - - Kuna, František farár
1903 - - 1904 - - Brtoš, Donát Andrej administrátor
1904 - - 1921 - - Blaho, Pavol farár
1922 - - 1943 - - Rehák, Ladislav (1861-?) farár 1927 asesor
1943 - - 1944 - - Hrčka, Jozef správca farnosti
1944 - - 1950 - - Matuška, Emil administrátor, farár
1950 - - 1957 - - Koszták, Pavol správca farnosti, farár
1958 - - 1960 - - Mikovič, Ján správca farnosti
1961 - - 1980 - - Beňačka, Filip správca farnosti
1980 - - 2000 - - Kurkin, František správca farnosti
2000 júl 15. 2006 júl 1. Chvála, Karol farár