logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Gbelce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Karola Boromejského
Iné mená:
Gbelce : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica)
1773 Köbölküth, 1786, 1808, 1863–1948 Köbölkút, 1948– Gbelce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Šarkan (360), k. P. M. Mena (1720), 2. Diva (120), 3. Nová Vieska, os. Arad.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Matej (1332,Gbelce) kňaz
1647 dec. - - - - Pöstényi Georgius. farár
1668 jún 15. 1689 - - Berzényi, Ján farár
1689 apr. - 1692 - - Gyöngyösy, Michal farár
1692 apr. 11. 1697 apr. 28. Radványi, vel Radoványi Franciscus Petrus. farár
1697 sept. 21. 1699 - - Péchy, Jozef farár
1699 jan. 16. 1710 - - Szabó Stephanus. farár
1710 dec. 18. 1723 - - Ivanič, Ján (Gbelce, 1723) farár
1723 apr. 28. 1724 apr. 18. Sass Joannes, Ambrosius. farár
1724 máj 14. 1729 okt. 26. Dessewffy, Alexius Štefan farár
1729 okt. 26. 1730 apr. 2. Rozsánszky Gabriel. farár
1730 mar. 29. 1733 sept. 8. Balogh, Juraj Ján farár
1733 sept. 6. +1744 nov. 7. Raukovics Georgius. farár
1745 Mart- 6. 1754 jún 14. Marossy, František farár
1754 jún 17. +1762 júl 11. Bódy, Ján farár
1762 aug. 12. 1780 sept. - Tarkó de Emöke Adalbertus. farár
1780 sept. 24. 1784 - - Nedecký, Imrich farár
1784 apr. 26. 1798 mar. 16. Fejér, Žigmund farár
1798 apr. 19. +1805 mar. 25. Horváthy, Pavol farár
1805 apr. 30. +1841 máj 5. Palkovič, Karol farár
1841 - - 1860 apr. 8. Olgyay, Adolf farár
1860 jún 8. +1884 dec. 28. Konek, Benedikt farár
1885 mar. 25. 1887 - - Gamerra, Artúr Karol farár
1888 - - - - - Székesváry Emericus. farár
1970 - - 1977 - - Bartal, Tomáš Karol Oto, OPraem správca farnosti 1976 č. dekan
1977 - - 1994 - - Píry, Jozef správca farnosti