logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Gajary

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Zvestovania Panny Márie
Iné mená:
Gajary: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Gajarinum, Gájár, Gairing, Gajare, 1786 Gajring, Gajar, Gajerinum, 1808 Gajar, Gayring, 1863, 1898–1913 Gajar, 1873–1895 Gajár, 1920 Gajáre, 1927– Gajary
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 a 1631 - sp. - Maler, Benedikt farár
1634 sp. - - - - Mladossik, Martin farár
1647 sp. - - - - Salix, Ján farár
1653 sp. - - - - Hradessányi, Juraj farár
1661 jan. 20. 1665 - - Novosedlík, Juraj farár
1665 sp. - - - - Aurifaber, Ján farár
1668 jún 25. 1672 - - Zsmidz Joannes farár
1673 jan. 10. 1680 jún 3. Labenský, Martin farár
1680 máj 12. 1685 - - Pagyerovszky, Matej farár
1685 feb. 7. 1690 - - Bellošič, Jakub Ignác farár
1690 nov. 10. 1690 - - Quirini, Imrich farár
1690 nov. 19. +1699 mar. 22. Szutonics Stephanus. farár
1699 mar. 18. 1709 - - Haszprunkay, Andrej Ignác farár
1709 - - 1710 - - Magassy, Imrich Jozef farár
1710 - - 1714 okt. 23. Nyakasházy, Ján Imrich farár
1714 okt. 27. 1722 máj 7. Valovics Mathias, Franciscus. farár
1722 - - 1726 - - Drahoš, Martin farár
1726 aug. 23. +1757 feb. 2. Liszinovics, Ján Andrej farár
1757 mar. 27. +1773 sept. 15. Machan, Ján farár
1773 - - +1779 nov. 10. Balyovics Nicolaus farár
1779 - - 1795 - - Janičkovič, František farár
1795 - - +1797 mar. 22. Wajzer Ignatius. farár
1797 - - +1827 mar. 9. Javorek, Pavol farár
1827 - - +1829 dec. 4. Malinský, František farár
1830 - - +1857 okt. 4. Wolff Paulus. farár
1857 - - +1868 apr. 30. Peller, Ján farár
1868 - - +1884 feb. 14. Boltizár, Augustus farár
1884 - - 1910 - - Oláh, Mikuláš (1845-1910) farár
1910 - - 1919 - - Trubinyi, Ján farár
1920 - - 1927 - - Tarek, Michal farár dekan, okr. dekan
1927 - - 1929 - - Harangozó, Ladislav administrátor
1929 - - 1950 ? - Sullo, Ernest farár
1951 ? - 1965 - - Nižňanský, Eduard Alojz, OFM farár
1965 - - 1971 - - Neznámy kňaz
1971 - - +1974 máj 9. Radošinský, Gašpar farár
1974 - - 1992 - - Rajner, Ladislav Štefan, OFMCap farár Gajary 1992 dekan.