logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Felső Ludány (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Ondreja, apoštola
Iné mená:
Felső-Ludány.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal (Felsőludány, 1332) farár
1561 sp. - - - - Rahoczay, Ján Ferdinand farár
1665 júl 18. - - - Pogrányi, František farár
1692 nov. 14. 1695 - - Gácsy, Ján farár
1695 apr. 18. 1696 - - Mogyoróssy, Valentín farár
1696 feb. 259 1719 - - Balaško, Štefan farár
1719 máj 9. 1723 - - Hulík, Martin farár
1723 aug. 19. 1741 - - Szentilonay, Jozef farár
1741 mar. 8. +1747 okt. 4. Madarász, Jozef (1708-1752) farár
1747 jún 22. 1754 - - Szentiványi, Rafael farár
1754 sept. 15. 1772 apr. 24. Horthy, Ignác farár
1772 apr. 3. 1794 jan. 31. Szily, Ján farár
1794 Malt. 6. 1794 mar. 23. Majténi, Mikuláš farár
1794 apr. 1. +1841 okt. 15. Urbanszky Franciscus de Paula. farár
1842 jan. 20. 1854 sept. 23. Róder, Alojz farár
1854 sept. 23. 1886 nov. 22. Glatz, Pavol farár
1887 - - - - - Vlašek, Ján Nepomuk farár