logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Endrefalva (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Endrefalva.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Goda farár
1727 máj 3. 1729 - - Thuróczy Franciscus. farár
1729 nov. 20. 1730 máj 17. Köszeghy, Anton farár
1730 apr. 21. +1738 máj 14. Belányi, Ján farár
1738 sept. 6. +1741 máj 12. Skrabik Andreas. farár
1741 jún 20. 1745 jún 30. Jančovič, Alexander farár
1745 júl 14. 1749 - - Préthy Joannes. farár
1750 máj 10. +1758. jún 10. Svekus Joannes, Ladislaus. farár
1758 jún 21. 1769 júl 11. Alaudovič, Ondrej farár
1769 júl 11. +1788 jún 3. Markovič, Adam farár
1788 - - 1803 jan. 18. Mészáros, Pavol farár
1803 jan. 18. 1805 - - Horváth, Anton (Endrefalva, 1776) farár
1805 - - +1835 máj 24. Gyurkóczy, Ján farár
1835 jún 18. +1845 jan. 25. Aranyossy, Ladislav (1782-1845) farár
1845 feb. 21. +1872 júl 17. Pogány de Cséb Andreas. farár
1869 - - 1872 - - Boda, Gabriel administrátor
1872 - - - - - Boda, Gabriel farár 1888 dištrikt. dekan
1921 - - 1943 - - Uhlárik, Štefan farár 1936 okr. dekan
1943 - - 1943 - - Bartal, Ľudovít správca farnosti