logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Duna Szent Pál (Maďarsko)

Zriadenie:
1816
Titul kostola:
Kostol sv.Petra a Pavla, apoštolov
Iné mená:
Duna-Szent-Pál.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 júl 5. 1804 - - Lochner, Ján farár
1805 jan. - 1805 aug. - Specziár, Michal farár
1805 aug. - 1810 máj 15. Holmár, Jozef farár
1810 - - 1812 aug. 6. Csoma, František farár
1812 sept. - 1815 dec. 5. Geisz, Ján farár
1815 dec. 5. 1820 júl 4. Henyey Paulus, farár
1820 okt. 30. 1831 mar. 23. Szirák, Štefan farár
1831 jún - +1836 dec. 13. Tesléry, Ján farár
1837 jan. 21. +1864 nov. 3. Tulacs, František farár
1864 nov. - 1865 apr. - Erhardt, Imrich farár
1865 apr. - +1873 apr. 29. Kocián, Alojz farár
1873 apr. - 1873 aug. - Minczer, Alexius farár
1873 aug. - 1892 - - Vörös Vincencius. farár
1892 apr. 26 1897 - - Vida Joannes. farár
1903 - - 1905 - - Červenka, Koloman administrátor
1903 - - 1910 - - Sankovits, Ladislav farár
1910 - - 1911 - - Bodó, Ján administrátor