logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Duna-Földvár(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nájdenia Sv. Kríže alebo sv. Heleny
Iné mená:
Duna-Földvár.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Stephanus. farár
1699 - - 1703 jún 11. Tarkovics, vel Tankovics Michael, Josephus. farár
1703 - - 1716 feb. 14. Spravujú františkáni spoločná správa
1716 feb. 14. 1719 jún 10. Patay Andreas. farár
1719 jún 20. 1721 - - Vajay, Peter farár
1721 feb. 17. 1726 - - Domšič, Matej farár
1726 okt. 5. 1729 - - Vlasics Joannes. farár Joannes -opr. ed.
1729 okt. 14. 1742 - - Lakics, Štefan farár
1742 apr. 28. 1749 - - Ipolyi, Gašpar farár
1749 máj 25. 1749 júl 15. Maťašovský, Imrich (1665-po r. 1697) farár
1749 júl 15. 1761 - - Weingruber Georgius. farár
1761 aug. 1. 1776 - - Czhillich Ludovicus. farár