logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dubovica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Obet. Pána (16. st.)
Iné mená:
Dubovica: okres Sabinov/Prešovský kraj (Šarišská stolica) po 1877 pričl. o. Petrovenec.
1773 Dobó, Dobo, Dubowicza, 1786 Dobo, Dubowicza, 1808 Dobó, Dubowice, Dubowec, 1863 Dóbó, 1873–1902 Dobó, 1907–1913 Tarcadobó, 1920– Dubovica
Petrovenec: 1786 Pétermeső, Petrowjanec, 1808 Pétermező, Petrowjanec, Petrowěnec, 1873–1877 Pétermező
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1786 - - 1809 - - Fiala, Marek, OFMConv administrátor
1809 - - 1815-1829 - - Nehila, Jozef administrátor
1816 - - 1817-1829 - - Henn, Ján administrátor
1822 - - 1845 - - Špánik, Vojtech farár
1845 - - 1848 - - Ružbarský, Ján administrátor
1848 - - 1857 - - Schleiminger, Alexander administrátor
1858 - - 1860 - - Tatay, Imrich, ml administrátor
1860 - - 1862-1893 - - Leskó, Imrich, (Lesskó) administrátor
1862 - - 1902 - - Kuzmiák, Štefan st administrátor-farár
1903 - - 1906 - - Baláž, Teodor administrátor
1906 - - - - - Baláž, Teodor farár
1940 - - 1955 - - Duľa, Michal administrátor
1955 - - 1958 - - Kravjanský, Alojz administrátor
1958 - - 1975 - - Švec, Ján farár
1975 - - 1997 - - Adamčák, Peter správca farnosti
1997 - - - - - Biroš, Ján (1939-2020) farár