logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dubovec

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1745
Titul kostola:
Kostol sv. Ladislava
Iné mená:
Dubovec: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1926–1938, 1951 vyčl. o. Bottovo.
1773 Dobocza, Dobowecz, 1786 Dobocza, Dobowec, 1808 Dobócza, Dubowec, 1863–1913, 1938–1945 Dobóca, 1920 Dubovec, Dubovce, 1927–1938, 1945– Dubovec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Chrámec (320), k. sv. Anny (1969), 2. Martinová (80), 3. Bottovo (170), 4. Sútor (240), 5. Šimonovce (280).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Chrámec) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Blažej(1332,Dubovec) kňaz
1745 jan. 8. 1751 feb. 20. Gallo, Jozef farár
1751 mar. 30. 1768 feb. 8. Lačný, Juraj farár
1768 jún 2. +1771 dec. 27. Selecký, Vavrinec farár
1772 jan. 29. +1775 máj 6. Štekláč, Jozef farár
1811 sp - 1811 - - Csernota Joannes farár
1812 - - 1825 sp. - Scheday Joannes farár
1827 sp. - 1844 sp - Suhányi Joannes farár
1853 sp - - - - Csutor Georgius farár
1961 - - - - - Balla, Ján excurrendo
1966 - - 1971 - - Lipták, Anton správca farnosti
1971 - - 1975 - - Urban, Jozef správca farnosti