logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dubová

Zriadenie:
1807
Titul kostola:
Kostol Ružencovej Panny Márie
Iné mená:
Dubová: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Dubova, Dombo, Dubowa, 1786 Dubowa, 1808, 1863–1907 Dubova, 1913 Cserfalu, 1920 Dubové, Dubova, 1927– Dubová
Nem. Wernersdorf, Wernhartsdorf, Werisdorf
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Do r. 1781 filálka Vištuku, potom Častej. R. 1788 bola zriadená miestna kaplánska stanica, r. 1807 farnosť. Farský kostol mal titul Sťatie sv. Jána Krstiteľa. R. 1907 sa stal farským novopostavený kostol Ružencovej Panny Márie.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1711 mar. 19. - - - Zabreczky Georgius farár
1788 - - +1807 okt. 9. Adamcsik Lívius, OFMCap farár
1807 - - +1812 mar. 6. Dobis, Pavol farár
1812 - - 1814 - - Ribonič, Štefan farár
1814 - - 1817 - - Ribecký, Ján farár
1817 - - 1834 - - Szlauszek Emericus. farár
1821 sp. - 1826 sp. - Fodor Michal (1743-1846) farár
1827 sp. - 1833 sp. - Fodor Michal (1743-1846) farár
1834 sp. - 1842 sp. - Fodor Michal (1743-1846) farár
1834 - - 1837 - - Hartl, Jozef farár
1837 - - 1841 - - Petráš, Ján farár
1841 Jau. 5. 1843 - - Procháska, Ján farár
1843 aug. 29. 1848 - - Debnár, Ignác farár
1848 - - 1855 - - Spányi, Jozef farár
1852 sp. - - - - Rakovský, Ján (Dubová, -1853) farár
1854 sp. - - - - Peťko, Andrej (1823-1873) farár
1855 - - +1855 sept. 25. Skrušina, Ladislav farár
1855 - - 1857 - - Tartoll Joannes. farár
1856 sp. - 1866 sp. - Lepényi, Martin farár
1857 - - 1864 jan. 20. Malobický, Ignác farár
1864 feb. 13. 1866 - - Juriš, Michal farár
1866 - - 1870 - - Kováčovský, Jozef farár
1870 - - 1884 - - Marschall, Alexander farár
1885 - - 1892 - - Bakič, Ján farár
1892 - - 1897 - - Dodek, Andrej administrátor, farár 1893 farár
1898 po - 1899 - - Puhán František administrátor
1899 - - 1906 - - Jantausch, Pavol farár
1906 - - 1908 - - Szmutny, Rudolf administrátor
1906 - - 1908 - - Smutný Rudolf administrátor
1908 - - 1910 - - Szmutny, Rudolf farár
1908 - - 1910 - - Smutný Rudolf farár
1910 - - 1911 - - Hotár Ľudovít administrátor
1911 - - 1939 - - Hotár Ľudovít farár
1941 - - 1942 - - Horváth, Ľudovít správca farnosti
1942 - - 1949 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
1945 po - 1945 po - Ovšenka Ján správca farnosti
1950 - - 1952 - - Radošinský, Gašpar administrátor
1953 - - 1979 - - Foltán, Július správca farnosti
1981 jan. 1. 1999 júl 1. Žák, Štefan správca farnosti
2009 júl 1. +2010 febr. 19. Gubala, Alojz farár