logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dubník

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Alžbety
Iné mená:
Dubník : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Komárňanská stolica)
1773, 1863 Czuz, 1786 Cschus, 1808, 1873–1913, 1938–1945 Csúz, 1920 Čuz, 1927–1938, 1945–1948 Čúz, Csúz, 1948– Dubník
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Rúbaň (1.500),k. sv. Imricha (1908),kap. sv. Kríža (1960) v CHD.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1698 máj 24 1702 - - Janič, Ján Baptista, SJ farár
1702 máj 9. 1703 - - Tapolcsányi Stephanus. farár
1703 jún 11. 1707 - - Tarkovics, vel Tankovics Michael, Josephus. farár
1707 mar. 14. 1713 - - Jókay, Štefan farár
1713 - - 1716 - - Szabó Joannes. farár
1716 - - 1716 - - Sághy, Pavol farár
1716 júl 10. 1719 - - Szöllössy Melchior. farár
1719 júl 23. 1721 - - Szabady Casparus. farár
1721 júl 30. 1723 - - Vanek Geogius, Paulus. farár
1723 apr. 6. 1730 - - Bobrovnický, Melichar farár
1730 máj 13. 1733 - - Ordódy, Juraj farár
1733 máj 26. +1739 mar. 20. Valkó Joannes, Franciscus. farár
1739 apr. 21. 1765 nov. 28. Balogh, Ignác farár
1765 nov. 30. 1776 aug. - Ivanič, Ján (Strekov, 1783) farár
1776 aug. - +1783 mar. 10. Szárnyay Mathias. farár
1783 apr. - +1808 mar. 9. Bajcsy, Štefan farár
1808 apr. 11. +1831 aug. 16. Karácsonyi, Jozef farár
1831 okt. 31. +1832 sept. 11. Závody Michael. farár
1832 - - 1840 sept. 2. Lieskovský, Gabriel farár
1840 sept. 2. +1842 mar. 17. Morvai, Ján farár
1842 Mari. 22. 1849 - - Gál, Tadeáš farár
1849 - - 1861 - - Miklošovič, Alojz farár
1861 - - 1873 - - Bartal, Ladislav farár
1873 - - +1874 jan. 23. Prónay, Alexander farár
1874 - - 1876 - - Zoványi (Jánoska) Michael. farár
1876 - - 1886 - - Döbling, Július farár
1886 - - 1890 - - Komlóši, František farár
1890 - - 1917 - - Horváth, Vendelín farár
1917 - - 1923 - - Groszmann, Anton farár
1923 - - 1928 - - Garai, Jozef administrátor
1928 - - 1928 - - Kosec, Imrich administrátor
1928 - - 1943 - - Ripper Štefan farár
1944 - - 1946 - - Wilde, Jozef dočasný správca farnosti
1946 - - 1950 - - Rabenseifer Alfréd farár
1950 - - 1962 - - Jakšič, Akurz Karol, OFM správca farnosti
1963 - - 1967 - - Morovics, Štefan správca farnosti
1968 - - 1969 - - Fratrič, Ján správca farnosti
1970 - - 1971 - - Niszler, Ladislav správca farnosti
1972 - - 1983 - - Borbély, Peter správca farnosti