logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Drienov

Zriadenie:
zmienka 1331
Titul kostola:
sv. Šimona a Júdu ap. (14. st.)
Iné mená:
Drienov: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Sómos, Soómos, Drinow, 1786 Schomosch, Drinow, 1808 Somos, Dřínow, Drýnow, 1863–1913 Somos, 1920 Drinov, 1927–1973 Drienov, 1973–1980 Drieňov, 1981– Drienov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Lemešany (1.000) k. sv. Martina (17. st.), 2. L. časť Chabžany (336), kap. sv. Štefana (1839)
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich(1332,Drienov) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Drienov,1332) kňaz
1785 - - 1804 - - Popik, Jozef farár
1804 - - 1820 - - Lánczos, Ján (Lántzos) farár
1820 - - 1826 - - Piksman, Michal farár
1826 máj 9. 1864 - - Mislinszky, Ján farár
1864 - - 1869 - - Kokorák, Ján farár
1870 - - 1898 - - Pláveczky, Jozef administrátor, farár
1898 - - 1931 - - Kecer, Belizár administrátor
1931 - - 1931 - - Deák, Imrich administrátor
1932 - - 1951 - - Uhlárik, Aurel administrátor
1951 - - 1991 - - Dolák, František správca farnosti
1991 - - 1994 - - Juruš, Gabriel farár