logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Donovaly

Zriadenie:
1806
Titul kostola:
Kostol sv. Antona Paduánskeho
Iné mená:
Donovaly: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) po 1808 pričl. o. Bully.
1808 Donoval, 1863–1882 Donoval, 1888–1913 Dóval, 1920– Donovaly
---------------
Bully: 1808 Bulla, Bulló, Bulow
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bully (12), kap. sv. Anny (1886), 2. Polianka (10), kap. P. M. Národ. (1894), 3. Mistríky (3), kap. sv. Jozefa (1893), 4. Sliačany (10), 5. Hanesy (43),6. Mišúty (70).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
V najstaršej minulosti patrila ku BB farnosti. Od konca 16.st. ku špaňodolinskej, od 1753 ku motyčianskej farnosti. R. 1797 bola tu zriadená miestna kaplánska stanica a r. 1806 systemizovaná fara.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1797 - - 1812 - - Oleram, Klétus OSF administrátor, farár
1812 - - 1823 - - Dvorágh, Jozef farár
1823 - - 1831 - - Žídek Gašpar farár
1831 - - 1838 - - Korillyi, Anton farár
1838 - - 1842 - - Szlatínyi Anton farár
1842 - - 1855 - - Lepieš, Andrej farár
1855 - - 1857 - - Liegerhoffer, Jozef farár
1857 - - 1869 - - Čellár, Ján farár
1869 - - 1876 - - Farkaš, Vincent farár
1876 - - 1877 - - Kováčik, Juraj (1850-1932) administrátor
1877 - - 1881 - - Czimboray, Karol farár
1881 - - 1881 - - Kudlička Ján administrátor
1881 - - 1904 - - Bočkerík, Alojz farár
1904 - - 1915 - - Kačka, Jozef farár
1916 - - 1926 - - Švehlík Jozef správca farnosti
1927 - - 1929 - - Bundzel, Jozef farár
1929 - - 1938 - - Sliva, František správca farnosti
1938 - - 1947 - - Kamhal, Vojtech farár
1947 - - 1978 - - Smida, Stanislav farár od r. 1972 spravuje aj Motyčky
1978 okt. 15. 1986 - - Grešša, Stanislav správca farnosti