logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Domaniža

Zriadenie:
od roku 1268
Titul kostola:
sv. Mikuláša (1268)
Iné mená:
Domaniža: okres Považská Bystrica/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) po 1902 pričl. o. Domanižská Lehota; 1974 pričl. o. Kardošova Vieska; 1979–1990 pričl. o. Čelkova Lehota, Malé Lednice, Sádočné.
1773 Domanis, Domanicza, 1786 Domanisch, 1808 Domanis, Domanissa, 1863 Dómaniss, 1873–1882 Domanis, 1888–1902 Domanizs, 1907–1913 Demény, 1920– Domaniža
Domanižská Lehota: 1786 Lehota, 1808 Domanis-Lehota, Domanišského Kněze Lhota, 1873–1882 Domanislehota, 1888–1902 Domanizslehota
Kardošova Vieska: 1773 Kardos-Vaszka, 1786 Kardosch-Waszka, 1808 Kardos- -Vászka, Wáska, 1863–1902 Kardosvaszka, 1907–1913 Kardos, 1920 Kardoš Vaska, Kardošova Vieska, 1927–1974 Kardošova Vieska
Malé Lednice: 1390 Kislednicz , 1912 Kislednicz, 1937 Malé Lednice, 1979–1990 pričl. k o. Domaniža.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Malé Lednice (650), kap. P. M. Sedemb. (1906), 2. Sádočné (253), 3. Čelkova Lehota (253), 4. Kardošova Vieska.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1268 sp. - - - - Godislav kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Domaniža,1332) farár
1654 - - 1660 - - Ondrejkovič, Mikuláš kňaz
1660 - - 1671 - - Faloni, Šimon farár
1672 - - 1694 - - Leskóci, Rafael farár
1694 - - +1712 okt. 2. Vrtik, Juraj farár
1712 - - 1713 - - Egbelini, Joannes excurrendo z Jasenice výpomoc
1713 - - 1718 - - Bikaši, Andrej farár
1718 - - 1729 - - Ribány, Georgius farár
1729 - - 1748 - - Goldperger, Ján farár
1748 - - 1753 - - Bátora, Štefan farár
1753 - - 1770 - - Jankovics, Stephanus farár
1770 - - 1801 - - Fedora, Andrej farár
1801 - - 1808 - - Halász, Andreas farár
1808 - - 1809 - - Morvaj, Ignác administrátor
1809 - - 1847 - - Peška, Samuel farár
1847 - - 1876 - - Landek, Karol farár
1876 - - 1876 - - Hájek, Vincent administrátor
1876 - - 1893 - - Baaz, Štefan farár
1893 - - 1915 - - Turček, Jozef (1861-1936) administrátor, farár
1915 - - 1955 - - Slugeň, Sebastián administrátor, farár
1955 - - 1998 - - Vendrinský, Eduard správca farnosti