logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolný Štál

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Dolný Štál : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
po 1808 pričl. o. Hidvég; 1940 pričl. o. Horný Štál, Tône.
1773 Alistal, 1786 Allischtal, 1808 Alistal, All-Istal, 1863 Alistály, 1873–1920, 1938–1945 Alistál, 1927–1938, 1945–1948 Dolný Štál, Alistál, 1948–1990 Hroboňovo, 1990– Dolný Štál
---------------
Horný Štál: 1773 Filistal, 1786 Fel-Ischtal, 1808 Félistal, Fel-Istal, 1863 Felistály, Filistály, 1873 Félistál, 1877–1920, 1938–1940 Félistál, 1927–1938 Horný Štál, Felistál
Tône: 1773, 1786, 1808, 1863–1888 Tönye, 1892–1920, 1938–1940 Tőnye, 1927–1938 Tône, Tőnye
Hidvég: 1808 Hidvég
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bohelov (100), 2. Padáň (180), 3. Jánošíkovo (20).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1675 mar. 22. 1676 apr. - Verebélyi Stephanus. farár
1676 máj 1. +1679 apr. - Ujváry, Ján farár
1679 apr. 17. 1679 nov. - Čatay, Štefan farár
1679 dec. 1. - - - Csiky, Tomáš farár
1732 aug. 21. 1734 aug. 18. Engelmayer, Samuel farár
1734 sept. 3. 1749 feb. 5. Szalay, Juraj Jozef Xaver farár
1749 feb. 5. 1755 dec. 1. Kiss, Pavol farár
1755 feb. 3. 1758 mar. 3. Ujváry, Gabriel Ladislav farár
1758 mar. 7. 1762 jan. 1. Katona, Jozef (Pápa) farár
1762 jan. 25. 1767 dec. 2. Tánczos, František Ignác farár
1767 dec. 13. 1773 apr. 19. Várady Franciscus. farár
1773 apr. 29. +1793 okt. 17. Molnár, Juraj (-1793) farár
1793 okt. - +1816 okt. 3. Perky, Ján farár
1816 okt. 18. +1830 jún 20. Czillinger, Štefan Jozef farár
1830 aug. 6. 1845 feb. 21. Pogány, Andrej farár
1845 apr. 30. 1848 máj 20. Wizner Franciscus. farár
1848 jún 10. 1872 nov. 26. Edényi, Martin farár
1872 nov. 28. 1899 - - Kovács, Imrich (1835-po r. 1894) farár
1899 - - 1900 - - Rácz, Ján administrátor
1900 - - 1906 - - Hajósy Chrys. Georg. administrátor
1906 - - 1932 - - Jankó Ernest farár
1932 - - 1936 - - Solymossy Dezider farár
1936 - - 1948 ? - Neznámy kňaz
1948 ? - 1949 - - Molnár, Jozef (1903-1974) farár
1949 ? - 1951 - - Guga, Ján farár
1951 - - 1954 - - Tihanyi, František správca farnosti
1954 - - +1966 - - Halász, Július správca farnosti
1966 - - +1973 febr. 24. Ďurkovič, Jozef správca farnosti
1973 - - 1974 - - Csaplár Ján, správca farnosti
1976 - - 1977 - - Šálka Ladislav správca farnosti Hroboňovo
1977 - - 1982 - - Neznámy kňaz
1982 - - 1985 - - Sojka, Štefan správca farnosti
1985 - - 1988 - - Pati Karol František, OPraem farár Dolný Štál