logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolný Bar

Zriadenie:
1790
Titul kostola:
Kostol sv. Anny
Iné mená:
Dolný Bar : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
po 1888 pričl. o. Malý Bar; 1960–1990 pričl. o. Mad.
1773 Modor-Al-Baar, 1786, 1863–1882, 1892–1920, 1938–1945 Albár, 1808 Al-Bár, Albár, 1888 Albár és Kisbár, 1927–1938, 1945–1948 Dolný Bar, Albár, 1948– Dolný Bar
---------------
Malý Bar: 1773 Kis-All-Bar, Kis-All-Bár, 1786 Albar, Kisch-Albar, 1808 Kis-Bár, 1863–1882 Kisbár
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Mad (250), k. sv. Jána Nep. (1869).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Kaplánska stanica zriadená r. 1789 a farnosť r. 1790. Kostol postavený tiež toho istého roku.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1789 - - +1826 júl 22. Szentes, Šebastián farár
1826 júl 22. 1826 nov. 15. Jauennek, Krescent, OFM farár
1826 nov. 15. 1831 apr. 29. Zaffiry Josephus. farár
1831 máj 1. 1831 dec. 1. Orban Valentín, OFM farár
1831 dec. 1. 1859 jún 1. Čemez, Ondrej farár
1859 jún 1. 1864 sept. 28. Markus, Karol farár
1864 sept. 29. 1871 jan. 9. Horváth, Ladislav farár
1871 feb. 1. +1871 mar. 30. Leitman, Štefan (1835-1871) farár
1871 júl 4. 1880 máj 12. Zlattnyánszky, Ján farár
1880 Maj. 12. 1880 dec. 24. Minczer, Alexius farár
1880 dec. 24. 1882 nov. 24. Hajósy, Ladislav farár
1882 nov. 24. 1902 - - Vázsonyi Jozef farár
1902 po - 1908 - - Méhes Karol farár
1909 - - 1912 - - Miskovicz Ján farár
1913 - - 1915 - - Gergorits, Michal administrátor
1915 - - 1915 - - Klima, Štefan administrátor
1915 - 1917 - - Bauer, Anton administrátor
1917 - - 1924 - - Mándy Viktor Anzelm administrátor
1925 - - 1927 - - Lázár Cárolus administrátor
1927 - - 1932 - - Neznámy kňaz
1932 - - 1938 - - Janošovitš, Mikuláš farár
1938 - - 1942 - - Janovits Edmund administrátor, farár
1942 - - 1945 - - Neznámy kňaz
1945 - - 1949 - - Senkár, Alexander správca farnosti
1949 - - 1973 - - Csaplár Ján, správca farnosti
1973 - - 1976 - - Csonka, Karol správca farnosti
1976 - - +1979 sept. 18. Farkas, Eugen správca farnosti