logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolné Semerovce

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1807
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Dolné Semerovce: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773 Also-Szemeréd, Unter-Semered, Dolne Semerowce, 1786 Alschó-Semeréd, Dolne Semerowce, 1808 Alsó-Szemeréd, Dolní Semerowce, 1863–1913, 1938–1945 Alsószemeréd, 1920–1938, 1945–1948 Dolné Semerovce, Alsó-Szemeréd, 1948– Dolné Semerovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Hor. Semerovce (820),k. Všechsvätých (1482).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 -- - - Pavol (Semerovce, 1332) farár
1647 sp. - - - - Verebélyi Stephanus. farár
1787 - - +1796 jún 26. Gábor, Anaklét farár
1796 aug. 23. 1800 apr. 11. Johanides, Juraj farár
1800 jún 10. +1801 jan. 20. Nemečkay, Anton farár
1801 sept. 24. 1816 - - Jakubec, Malachiáš farár
1816 - - 1817 - - Nagy, Imrich farár
1817 apr. 8. +1844 okt. 30. Zahonay Joannes. farár
1844 okt. 30. 1845 apr. - Trabi, Georgius, OFM farár
1845 apr. - 1862 feb. 5. Ziska Joannes. farár
1862 feb. 5. 1874 okt. 27. Fabián, Ján (1832-po r. 1894) farár
1874 - - 1930 - - Viszolajszky Karol farár
1930 - - 1938 - - Andrisz, Rudolf farár
1939 po - 1954 - - Mikletič Anton farár
1954 - - 1958 - - Bende, Teodor správca farnosti
1958 - - 1963 - - Szüllő, Rudolf správca farnosti
1963 - - 1969 - - Szili, Václav správca farnosti
1969 - - 1984 ? - Takács Jozef, správca farnosti
1984 - - 1988 - - Sabo Mikuláš, správca farnosti
1988 - - 1992 - - Csonka, Karol správca farnosti
1996 okt. 15. 2008 nov. 30. Prochác Peter farár