logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolné Orešany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Dolné Orešany: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1235-1270, 1363/1364 Gyos nunc vocata, olym vero Solyumus noncupata, 1296 Gyows, 1390 Villa Nucum Slavonicalis, 1420 Oresya, 1437 Oressaan a. n. Diosffalu, 1438 Thothdyos, 1773 Alsó-Dios, Unter-Nuszdorff, Dolne Oressany, 1786 Alschó-Diósch, Jenes-Nußdorf, Unter-Nußdorf, Dolne Oressani, 1808 Alsó-Diós, Tót-Diós, Windisch-Nußdorf, Unter-Nußdorf, Dolní Ořessany, 1863–1913 Alsódiós, 1920– Dolné Orešany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1390 apr. 27. - sp. - Kňaz z Orešian kňaz Plebanus de villa Nucum slavonicali
1562 sp. - - - - Valentinus. farár
1611 sp. - - - - Hochenbarter, Jozef farár
1611 okt. 1. +1638 - - Melcer, Volfgang farár
1640 okt. - - - - Frankur, Valentín farár
1667 máj 7. 1671 apr. - Čermák, Mikuláš farár
1671 apr. 26. 1672 okt. - Breznický, Ján farár
1672 okt. 21. 1679 máj - Hloško, Mikuláš farár
1679 máj 4. 1683 nov. - Demovič, Štefan farár
1683 nov. 27. 1684 okt. - Petanek, Ján farár
1684 okt. 25. 1686 apr. - Králik, Juraj farár
1686 apr. 21. 1694 - - Martinkovič, Martin František farár
1694 - - 1709 dec. - Pudmay, Matej Benjamín farár
1710 jan. 15. - - - Haláči, Ján farár
1718 jan. 7. 1732 jan. - Mihalovič, Andrej (1664-1732) farár
1732 jan. 30. 1736 nov. - Kopfmiller, Ján farár
1736 nov. 21. 1737 máj - Gogolák, Ján farár
1737 máj 24. 1743 sept. - Farkaš, Juraj farár
1743 sept. 2. 1747 jan. - Vett Georgius, Tirnaviensis. farár
1747 jan. 27. +1759 feb. 16. Hoksári, Ján farár
1759 mar. 19. 1792 - - Chalupkay, Juraj farár
1792 - - +1802 apr. 9. Janoška, Vojtech farár
1802 - - 1805 - - Thurzo, Jozef (1798-1862) farár
1805 - - +1810 mar. 6. Hladký, Jakub farár
1810 - - 1853 jan. - Madáč, Jozef farár
1853 jan. 28. 1859 - - Kovács, Ján (1780-1857) farár
1860 - - +1868 - - Pitrof, Štefan (1826-1884) farár
1869 feb. 24. 1878 aug. 8. Škrivánek, Móric farár
1879 feb. 11. 1907 - - Kamerát, Dionýz farár
1907 - - 1907 - - Vávra Augustín administrátor
1907 - - 1938 - - Szuchány, Jozef farár
1938 - - +1965 - - Satko Jozef farár
1965 - - 1974 - - Kollár, František, SDB správca farnosti
1974 - - 1977 - - Mrva, Miloslav správca farnosti
1978 ? - +1987 - - Kozár Michal, správca farnosti
1986 - - 1988 - - Moravčík Anton, farár
1988 - - 1995 - - Jablonický, Viliam, SDB správca farnosti
1995 jún 15. +2004 august 7. Solár, Eduard farár
2005 - - 2007 - - Glejdura Pavel farár