logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolná Strehová

Titul kostola:
P. M. Naneb. (1902).
Iné mená:
Dolná Strehová: okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
1773 Alsó-Sztregova, Spodne Strhare [!], 1786 Alschó-Sztregowa, Strehowa, 1808 Alsó-Sztregova, Dolní Střehowá, 1863 Alsóstregova, 1873–1913 Alsósztregova, 1920– Dolná Strehová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dolný Bukovec (100), 2. Hor. Bukovec (65), 3. Dúbrava (180), 4. Vieska (62), 5. Lupín (15), 6. Slov. Kľačany (50), 7. Horná Strehová (25), 8. Brusnik (50), 9. Štáliky (15), 10. Senné (35), 11. Príboj (10), 12. Pravica (40), 13. Imrov Kopec (35), 14. Chrťany (25), 15. Jazero (8), 16. Závada (50), 17. Ľuboriečka (70), 18. Čistina (6), 19. Osušie (21), 20. Zátišie (8), Drnava (30), 22. Prieloh (300), kap. P. M. Národ.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Dolná Strehová) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,Chrťany) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Jakub(1332,Senné) kňaz
1821 sp - 1830 sp. - Hlinitzky Casparus farár
1831 sp - 1832 sp. - Zvolenszky Ignatius farár
1833 sp - - - - Horváth Joannes farár
1834 sp - - - - Horváth Joannes farár
1838 sp - 1844 sp. - Bódy Franciscus farár
1853 sp - - - - Gaál Ignatius farár
1960 - - 1965 - - Banáty, Alexander správca farnosti
1968 - - 1977 - - Trizna, Vojtech správca farnosti
1977 - - - - Kojnok, Eduard správca farnosti