logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolná Streda

Zriadenie:
16. st.
Titul kostola:
Kostol Sv. Jakuba
Iné mená:
Dolná Streda: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1971–1990 pričl. k o. Sereď.
1773 Vagh-Szerdahely, 1786 Serdahely, 1808 Vág-Szerdahely, 1863–1907 Vágszerdahely, 1913 Alsószerdahely, 1920 Dolná Streda nad Váhom, Povážska Streda, 1927–1948 Dolná Streda nad Váhom, 1948–1971, 1990– Dolná Streda
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1313 sp. - - - - Andrej (Dolná Streda, 1313) farár
1332 medzi 1337 - - - Nicolaus farár
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Dolná Streda) kňaz
1512 sp. - - - - Brictius farár
1560 sp. - - - - Oroszi, Juraj farár
1562 sp. - - - - Ján (Zohor, 1562) farár
1609 sp. - - - - Vasváry Georgius farár
1612 - - - - - Senquiczi, Matej farár
1612 Jul 27 1614 apr. 14 Babothy, František farár
1647 sp. - - - - Kolossy, Ján (17. stor.) farár
1660 circa - - - - Gudóczy, Benedikt farár
1688 júl 22. 1691 - - Gabrieli, Ján Chryzostom farár
1691 dec. 21. 1695 - - Dreikovič, Pavol farár
1695 apr. 6. 1705 - - Paulikovics, Matej farár
1705 dec. 29. 1709 - - Meglitz, Anton Ján farár
1709 máj 4. 1717 - - Paronczay, Juraj Imrich farár
1717 júl 10. 1720 - - Loksay, Gabriel farár
1720 apr. 14. 1720 - - Gyöngyössy, Juraj Vojtech farár
1720 okt. 10. 1727 okt. 4. Weinberger Joannes. farár
1727 okt. 19. +1750 okt. 26. Szalay, Samuel farár
1750 nov. 7. +1752 okt. 29. Tholt, František farár
1752 okt. 31. 1764 mar. 9. Okoličáni, Ladislav (Vadkert, -1766) farár
1764 mar. 11. 1775 aug. - Gulík, Ladislav farár
1775 aug. 31. +1806 apr. 12. Valdinuczy, Antonius farár
1806 - - 1838 - - Vághy, Lazar farár
1838 - - 1846 - - Bublík, Štefan farár
1846 okt. 28. 1851 máj 6. Lehoczký, Ján (1793-1868) farár
1851 máj 20. 1886 - - Zatkovics Franciscus. farár
1886 - - 1923 ? - Vojtek, Jozef farár
1923 - - 1930 - - Juriga, Ferdinand farár
1929 - - 1930 - - Rummel Rudolf administrátor, farár
1930 - - 1948 - - Szentgyörgyi Ondrej (1891-1948) farár
1949 - - 1952 - - Klimo, Michal správca farnosti
1952 - - 1957 - - Varga, Jozef (1915-1986) administrátor
1957 - - +1982 - - Pozdech Timotej, správca farnosti