logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolná Krupá

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Ondreja apoštola
Iné mená:
Dolná Krupá: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Also-Korompa, Unter-Krupa, Doln[a] Krupa, 1786 Alschó-Korompa, Dolná Krupá, 1808 Alsó-Korompa, Dolní Krupa, 1863–1913 Alsókorompa, 1920– Dolná Krupá
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Horná Krupá (800), k. sv. Mikuláša, b. (1741).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Štefan (Dolná Krupá, 1561) farár
1632 a 1634 - sp. - Chynoriansky, Štefan farár
1647 sp. - - - - Kopčáni, Štefan farár
1663 jún 18. 1675 apr. - Krištofovič, Ľudovít farár
1675 máj 4. 1679 - - Marsalik, Martin farár
1679 - - 1679 - - Vaskovics Adamus, Joannes. farár
1679 nov. 8. 1681 dec. - Barčaj, Ján farár
1682 jan. 7. 1712 máj - Hlavatay, Ján farár
1712 máj 18. 1713 máj - Gaján, Ján farár
1713 jún 8. 1719 aug. - Szentgyörgyi-Unínsky, Štefan farár
1719 sept. 9. 1720 aug. - Surovszky, Juraj farár
1720 aug. 28. 1734 apr. - Ethey, Ján farár
1734 apr. 24. 1742 - - Tóth, Ladislav (1710-1773) farár
1742 - - 1787 - - Tarnóczy, Mikuláš (1717-1798) farár
1787 júl 26. +1790 apr. 13. Antoni, Jozef farár
1790 sept. 17. 1804 máj 20. Ujaszdovszky, Juraj farár
1804 máj 21. +1831 mar. 14. Köntös, Ján farár
1831 apr. 5. +1848 okt. 18. Knapp, Anton farár
1848 nov. 15. 1881 sept. 26. Jalovecký, František farár
1881 nov. 3. 1891 - - Kubina, Andrej, SJ farár
1892 - - 1896 - - Ernyei, Pavol administrátor, farár 1894 farár
1896 - - 1896 po - Kausek Kornel administrátor
1913 - - 1946 - - Gálik Ján farár 1942 asesor
1947 - - 1948 - - Hrčka, Jozef správca farnosti
1948 - - 1958 - - Martinec, Alojz administrátor
1958 - - 1959 - - Chovan, Kamil Michal, OFM farár
1959 - - 1987 - - Čapkovič, Anton Alojz, OFM správca farnosti
1987 - - 1995 ? - Chudý, František, SDB správca farnosti
1995 - - +2001 marec 9. Jablonický, Viliam, SDB správca farnosti
2001 marec 15. 2001 jún 30. Buček, Ľudovít, SJ správca farnosti
2001 júl 1. 2009 - - Očenáš, František (1938-2018) správca farnosti