logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dobšiná

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Františka Xaver.
Iné mená:
Dobšiná : okres Rožňava/Košický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1773 Dobschina, Dobschau, Dobssyna, 1786 Dobschau, Dobssina, 1808 Dobsina, Dobschau, Dobssina, 1863–1913 Dobsina, 1920 Dobšina, 1927– Dobšiná
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Vlachovo (100), 2. Gočovo (10), 3. Rejdová (5), 4. Vyšná Slaná, Brdárka (3).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1746 jún 22. +1753 okt. 21. Filo, Jozef farár
1753 nov. 14. 1775 - - Krajčovič, Martin farár
1775 nov. 8. - - - Bednári, Krištof farár
1811 sp - 1812 sp. - Albrecht Josephus farár
1821 sp - - - - Paulik Emericus farár
1822 sp - 1825 - - Thum Franciscus farár
1838 sp - 1844 sp - Fábian Josephus farár
1853 sp - - - - Wagner Franciscus farár
1968 - - 1977 - - Spišák, Tibor správca farnosti