logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dobrá Niva

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala archanjela
Iné mená:
Dobrá Niva: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773 Dobraniva, 1786 Dobranyiwa, 1808 Dobrona, Dobrányiva, Dobrá Niwa, 1863–1882 Dobrona, 1888 Dobrónya, 1892–1913 Dobronya, 1920 Dobronivá, Dobrá Niva, 1927– Dobrá Niva
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Podzámčok (400), 2. Michálková (160), 3. Kráľová (30)
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Uvádzajú ju decimačné protokoly páp. desiatku z 1332 – 1337, Pazmáňov katalóg a vyskytuje sa aj v Königsbergovom testamente. Bola exemptná a podriadená prepoštovi od sv. Tomáša na Hore pri Ostrihome. Farár bral miestny desiatok a prepoštovi platil marku striebra od päťdesiatich mansií. Za reformácie prešla na novú vieru. Kedy to bolo, nevieme presne. Zathay ju nebol vizitovať, lebo sa bál zbojníckych prepadov, ktoré tu boli hojné. R. 1673 ju museli vrátiť katolíkom a odvtedy je tu katolícky farár.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich (Babiná, 1332) farár
1416 sp. - - - - Vavrinec (Dobrá Niva, 1416) farár
1522 sp. - - - - Ján (Dobrá Niva, 1522) farár
1543 sp. - - - - Benedikt farár
1674 máj 11. 1683 - - Lieskovský, Juraj farár
1683 - - 1684 - - Reguli, Abrahám Štefan farár
1684 máj 7. 1687 - - Kušinský, Ján farár
1687 sept. 15. 1688 - - Szlecsey, Andrej farár
1688 jún 14. 1689 - - Delat, Jakub farár
1689 apr. - 1691 - - Biely, Michal farár
1691 máj 23. 1692 - - Benkovič, Juraj farár
1692 apr. 16. 1693 - - Miris, Mikuláš farár
1693 apr. 17. 1705 - - Fajlár, František farár
1705 - - 1710 - - Spravovali evanj. farári
1710 - - 1718 - - Gulička, Štefan farár
1718 nov. 8. 1724 - - Rozboril, Juraj Jozef farár
1724 máj 19. 1738 feb. 2. Lepényi, František farár
1738 feb. 15. 1752 - - Horečný, Ján farár
1752 - - +1763 jan. 11. Čech, Ján (1720?-1763) farár
1763 feb. 20. 1766 - - Konček, Adam Ignác farár
1766 feb. 28. 1793 - - Platy, Adam farár
1793 - - 1818 - - Scira Michal farár
1818 - - 1831 - - Teml Ján farár
1831 - - 1831 - - Tholt Štefan administrátor
1831 - - 1835 - - Simonyi, Ján farár
1835 - - 1835 - - Lacko, Štefan administrátor
1835 - - 1844 - - Meszáros, Jozef (1776-1850) farár
1844 - - 1847 - - Kozáček, Jozef farár
1847 - - 1880 - - Matzko, Ján farár
1880 - - 1880 - - Bočkerík, Alojz administrátor
1880 - - +1904 - - Novosad, Juraj (1836-1904) farár
1905 - - +1924 - - Frommayer, Vojtech farár 1909 dekan
1924 - - 1924 - - Puskailer, Vincent administrátor
1924 - - 1941 - - Murgaš, Ján farár
1941 - - 1942 - - Láclavík, Martin správca farnosti
1942 - - 1952 - - Mečiar, Kamil správca farnosti
1952 - - 1961 - - Hatala, Valentín správca farnosti
1962 - - 1971 - - Marek, Miroslav správca farnosti 1970 obh. stránok
1971 - - 1977 - - Piecka, Štefan správca farnosti
1978 - - 1994 - - Laca, Jozef správca farnosti
1994 - - 1998 - - Sojka, Anton farár
1998 okt. - 1998 nov. - Nociar, Jozef excurrendo zo Sásy