logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dlhá nad Váhom

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Kostol Najsvätejšej Trojice
Iné mená:
Dlhá nad Váhom: okres Šaľa/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Hoszúfalu, Hoszszufalu, Dlha, 1786 Hoszufalu, 1808 Hosszúfalu, Dluhá, 1863, 1888–1907 Hosszúfalu, 1873–1882, 1913, 1938–1945 Vághosszúfalu, 1920 Dlhá nad Váhom, 1927–1938, 1945–1948 Dlhá nad Váhom, Vág-Hosszúfalu, 1948– Dlhá nad Váhom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Veča-Šaľa 2 (2.400), k. Sv. Rodiny (1815).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1670 jún 27. 1693 sept. 12. Červenák, Štefan licenciát vo Veči pri Šali Podľa Schem. 1978 fil. Dlhej n. Váhom
1787 - - 1796 - - Vanya, František farár
1796 - - 1800 - - Turcsányi, Štefan farár
1800 - - 1802 - - Pénzessy, Ján Kornel farár
1802 nov. 6. 1823 júl 10. Takács, Juraj (Dlhá nad Váhom, -1823) farár
1823 okt. 21. +1833 jún 15. Ollé, Martin farár
1833 - - 1835 - - Chalupkay, František farár
1835 - - +1867 jún 13. Somogyi, Ján farár
1867 - - +1884 sept. 29. Botlík, Alexius farár
1884 sept. 29. 1885 máj 1. Paulovič, František farár
1885 máj 1. 1919 - - Minczer, Alexius farár
1921 - - 1937 - - Tóth, Alojz administrátor
1938 - - 1957 - - Fekete Vincent, ThDr. farár
1957 - - 1958 - - Szabó, Štefan (1904-1990) správca farnosti
1958 - - 1959 - - Bende, Teodor správca farnosti
1959 - - 1971 - - Fehér, Damaz, OSB správca farnosti
1971 - - 1974 - - Oravec, Silvester správca farnosti
1974 - - 1988 - - Kurucár, Viktor Bernard, CCG správca farnosti