logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Detvianska Huta

Zriadenie:
1804
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia P. Márie
Iné mená:
Detvianska Huta DT/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773 Miklosfalva, 1786 Mikloschfalwa, 1808 Miklósfalva, Mikulássowá, 1863, 1882–1902 Miklósfalu, 1873–1877 Dettvahuta, 1907–1913 Zólyommiklós, 1920– Detvianska Huta
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
R. 1790 bola tu zriadená miestna kaplánska stanica. Túto povýšili r. 1804 na farnosť.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1804 - - +1814 - - Červeň, Tomáš (1768-1814) farár
1815 - - 1828 - - Leep Franciscus farár
1828 - - 1828 - - Desmand Ján administrátor
1828 - - 1829 - - Schwandtner Ján administrátor
1829 - - 1858 - - Dvorský, Jozef (1790-1858) farár
1858 - - 1858 - - Štanga Ján administrátor
1858 - - 1876 - - Prokša, Ján farár
1876 - - 1878 - - Farkaš, Vincent farár
1878 - - 1895 - - Tomkuliak, Peter farár
1895 - - 1902 - - Molnár, Jozef (1864-1902) farár
1902 - - 1902 - - Roháč, Bartolomej administrátor
1902 - - 1909 - - Kúdelka, Anton farár
1909 - - 1909 - - Szirmai Ján administrátor
1909 - - 1909 - - Kacina, Július administrátor
1909 - - 1911 - - Brezina, Ján administrátor
1911 - - 1917 - - Csanaky, Jozef farár
1917 - - 1917 - - Androvich, Vojtech farár
1917 - - 1918 - - Dlhý, Emil farár
1918 - - 1919 - - Valentín František farár
1919 - - 1931 - - Baraník, Ján farár
1931 - - 1937 - - Chovančák, Karol správca farnosti 1931 okr. dekan banskobystrický
1937 - - 1970 - - Juhaniak, Ján správca farnosti 1931 okr. dekan banskobystrický
1970 - - 1992 - - Macko, Jozef (1939-1999) správca farnosti
1992 - - 1996 - - Hrubý, Ignác farár