logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Demandice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Demandice: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773 Deménd, Demenditz, Domendice, 1786 Demend, Demendice, 1808 Deménd, Děmandice, 1863–1913, 1938–1945 Deménd, 1920 Demändice, Demanová, 1927–1938, 1945–1948 Demandice, Deménd, 1948– Demandice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Sazdice (300), k. sv. Mikuláša (1400), 2. Hýbec (100), kap. sv. Heleny (1800), 3. Galagonyás-Ivanka (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 sp. - - - - Szentgyörgyi, Ján (Demandice, 1647) farár
1697 sp. - - - - Némethy, Ján (Kamenica, 1703) licenciát
1701 júl 22. 1705 - - Berneczey, Ján farár
1705 máj 9. 1706 - - Gregan, Štefan farár
1707 ? - +1713 sept. 11. Kisdy Sigismundus farár
1718 jan. 17. 1745 - - Baraňaj, Ondrej (18. stor.) farár
1745 aug. 2. +1757 okt. 1. Gergelfy, Matej farár
1757 okt. 5. 1764 jún 27. Nagy, Štefan, biskup farár
1764 jún 27. +1766 apr. 12. Kálmány, Ján farár
1766 apr. 23. 1776 - - Lipthay, Pavol farár
1776 máj 23. +1779 máj 31. Ladáni, Imrich farár
1779 - - 1799 dec. 4. Rozmann (Rozmon, Rozmán) Joannes. farár
1800 apr. 11. +1831 apr. 21. Johanides, Juraj farár
1831 apr. 29. 1842 máj 4. Zaffiry Josephus. farár
1842 - - +1843 mar. 25. Čizmazia, Ján (1790-1842) farár
1843 máj 9. 1854 - - Glatz, Pavol farár
1854 - - +1865 jan. 1. Rés, Karol farár
1865 - - 1873 - - Rudolf, Vojtech farár
1873 - - 1890 - - Szilárdy, Albín farár
1890 - - 1897 - - Csepy, Pavol farár
1897 - - 1938 ? - Pokorny Štefan farár
1938 - - 1950 - - Kiššík, Ján správca farnosti, farár profesor náboženstva
1950 - - 1955 - - neznámy kňaz
1955 - - 1999 - - Csudai, Alexander správca farnosti
1999 november 15. 2001 február 1. Sedlák, Ľubomír administrátor