logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dedinky

Titul kostola:
P. M. Naneb. (1870).
Iné mená:
Dedinky: okres Rožňava/Košický kraj (Spišská stolica) 1933 zlúč. o. Imrichovce a Štefanovce do o. Dedinky.
1933– Dedinky
Imrichovce: 1863, 1892–1902 Imrichfalu, 1873–1888 Imrihfalu, 1907–1913 Imrikfalva, 1920 Imrichovce, Dedinky, 1927–1933 Imrichovce
Štefanovce: 1863–1902 Istvánfalu, 1907–1913 Kisistvánd, 1920 Štefanovce, Dedinky, 1927–1933 Štefanovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Stratená (226), k. sv. Augustína (1905), 2. Dobš. Ľad. Jaskyňa (76), 3. Dobš. Maša (146), 4. Palcmanská Maša (90), 5. Mlynky
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Kaszprovics Andreas farár
1821 sp. - 1823 sp. - Flintoss Aloysius farár
1824 sp. - 1825 sp. - Laheta Paulus farár
1827 sp. - 1835 sp. - Schellengh Mathias farár
1836 sp. - - - - Kalavszky Mathias farár
1837 sp. - - - - Glosz Paulus farár
1838 sp. - 1856 sp. - Nyárssy Joannes farár
1934 - - 1934 - - Šimonovič, František správca farnosti
1941 - - 1943 - - Čurila, Štefan správca farnosti
1947 - - 1949 - - Farbarik, Jozef správca farnosti
1951 - - 1954 - - Vrábeľ, Ladislav správca farnosti
1954 - - 1955 - - Ivák, Ladislav správca farnosti
1968 - - 1972 - - Živčák Štefan správca farnosti
1973 - - 1977 - - Baldovský, Stanislav správca farnosti
1977 - - - - - Špiriak, Ján správca farnosti
1985 nov. 1 1988 jún 30. Kavoň, Serafín farský_administrátor
1988 07 01 - - - Mišek, Anton farský_administrátor