logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dechtice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny, panny a mučenice
Iné mená:
Dechtice: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)/(Nitrianska stolica) po 1882 zlúč. o. Dechtice [(Bratislavská stolica)] a Dechtice [(Nitrianska stolica)]
1808 Dejthe, Dechtiz, Dechtice, 1888–1913 Dejte, 1920 Dechtice, 1927–1946 Dehtice, 1946– Dechtice
---------------
[(Bratislavská stolica)] 1773 Dejthe, Deithe, Dechticze, 1786, 1863–1877 Dejthe, 1882 Dejte
[(Nitrianska stolica)] 1773 Dejtha, Deitha, Dechtitz, Dechtitze, 1786 Dejtha, 1863–1877 Dejthe, 1882 Dejte
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 sp. - - - - Jácz Michael farár
1606 máj 23. - sp. - Bogdanóci, Adalbert farár
1630 sp. - 1634 - - Jurkovič, Juraj farár
1634 - - - - - Kopčáni, Štefan farár
1647 - - 1657 - - Biskupič, Matej farár
1657 - - 1663 aug. 20. Valkovics Michael. farár
1674 feb. 10. 1682 feb. 6. Martinkovič, Martin František farár
1682 - - 1685 - - Michalík, Matej Michal farár
1685 máj - 1686 - - Mitický, Mikuláš František farár
1686 - - 1688 - - Ondrejkovič, Mikuláš farár
1688 - - 1713 - - Porubszky, Ján farár
1713 sept. 9. 1721 - - Bočkaj, Juraj farár
1721 feb. 5. 1736 - - Bílik, Ján (1690-1737) farár
1736 nov. 23. +1759 júl 20. Kopfmiller, Ján farár
1759 - - +1776 máj 3. Hruškovič, Juraj Jozef Imrich farár
1776 máj 28. 1806 apr. 8. Brožek, Martin farár
1806 - - 1814 aug. 24. Kunst, Ignác farár
1814 - - +1823 máj 2. Sebeszta, Gašpar farár
1823 - - 1846 - - Kubica, Jozef (-1848) farár
1846 - - +1853 aug. 18. Bachta, Anton farár
1853 sept. 9. 1897 - - Krchňák, Leonard farár
1898 - - +1900 - - Medvecký, Imrich Štefan farár
1900 - - 1901 - - Jehlicska Ján administrátor
1901 - - 1913 - - Ochaba, Ján farár
1913 - - 1913 - - Bokor Ernest administrátor
1913 - - 1941 - - Kottvan, Pavol farár
1965 - - 1973 - - Štefík, Izidor, SJ farár
1973 - - 1973 - - Malženický, Ján, SDB správca farnosti
1973 - - 1982 - - Nagy, Jozef (1943-2021) správca farnosti
1982 - - 2006 - - Mikuška, Michal, OCD správca farnosti