logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Csolnok (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1738
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Nepomuckeho
Iné mená:
Csolnok.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Stephanus. farár
1738 okt. 4. 1742 - - Abranič, Štefan farár
1742 jan. 23. 1778 - - Korbély, Pavol farár
1778 sept. 9. +1811 mar. 20. Krell, Michal farár
1811 - - +1830 feb. 2. Schwarcz Franciscus. farár
1830 feb. - +1854 aug. 20. Veszelovszky Carolus. farár
1854 aug. - 1854 okt. 3. Zajnai (Zajicsek) Joannes. farár
1854 okt. 3. 1855 apr. 22. Haško, Jozef farár
1855 apr. - +1876 okt. 20. Čida, Karol farár
1876 - - 1877 - - P. Reuth Emericus, OFM farár
1877 - - 1881 nov. 14. Farkaš, Alexander farár
1881 - - 1892 - - Lováky, Anton farár
1892 - - - - - Csáky Georgius farár