logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Csév (Maďarsko)

Zriadenie:
1715
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Csév.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1701 mar. 17. 1701 sept. 23. Szőllőssy, Ján (Jasová, 1697) farár
1701 sept. 23. 1714 okt. - Paulovics, Ján farár
1715 nov. 9. 1719 - - Tessényi, Ján farár
1719 máj 19. 1719 júl - Gunda, Ján farár
1719 okt. 2. 1721 - - Majténi, Adam farár
1721 okt. 5. 1725 - - Hartl, Jozef farár
1725 máj 8. 1726 - - Podlužáni, Žigmund farár
1726 máj - 1731 - - Rudinský, Pavol farár
1731 máj 9. 1739 júl 2. Ipolyi, Michal farár
1741 aug. 30. 1751 - - Bukovinský, Štefan farár
1751 okt. 6. +1759 apr. 20. Frieweisz Stephanus farár
1759 máj 14. +1793 dec. 23. Stettner, Matúš farár
1793 dec. 31. +1803 dec. 15. Kaprinay, Šimon farár
1803 okt. 31. +1809 okt. 20. Morvay, Ján (Csév, -1809) farár
1809 feb. 14. +1822 dec. 13. Andreides, Jozef farár
1823 jan. 22. +1842 sept. 10. Urbanovszky de Eadem et Benyov Joannes farár
1842 okt. 27. 1862 - - Haško, Gašpar farár
1862 jún 5. +1889 nov. 25. Gašparík, Gustáv farár
1889 nov. - 1890 - - Čižmár, Martin administrátor
1890 - - - - - Garay, Štefan, OSB (1856-po r. 1920) farár
1941 po - 1945 - - Kurcz, Vojtech správca farnosti
1945 - - 1946 - - Vándor, Jozef administrátor