logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čierne pri Čadci

Zriadenie:
od roku 1796
Titul kostola:
sv. Ignáca Loyl. (1888).
Iné mená:
Čierne: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773 Cserne, Černe, 1786 Cscherne, 1808 Cserne, Cžerné, 1863–1913 Cserne, 1920 Černé, 1927–1946 Čierné, 1946–1948 Čierno, 1948– Čierne
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Pramene:
Velička Drahomír. Zoznam kňazov farností Žilinskej diecézy. Žilina: el. text,2021.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1796 - - 1799 - - Špeldan, Ján administrátor
1799 - - 1799 - - Slušný, Ján administrátor
1799 - - 1801 - - Polkoráb, Andreas farár
1801 - - 1809 - - Peška, Samuel farár
1809 - - 1839 - - Hvorečný, Adam farár
1839 - - 1860 - - Novosad, Juraj farár
1860 - - +1890 aug. 14. Lenčo, Juraj správca farnosti, farár
1890 - - 1891 - - Svitek, Ján administrátor
1891 - - 1924 - - Gajdošík, Juraj farár
1924 - - 1925 - - Masár, František administrátor
1925 - - 1932 - - Minaroviech, Jozef administrátor
1932 - - 1959 - - Gahér, Štefan administrátor, farár
1959 - - 1971 - - Plundrík, Ondrej farár
1971 - - 1988 - - Baránek, Rudolf správca farnosti
1988 - - 1989 - - Jaroš, Ivan správca farnosti
1989 júl 1. 1990 febr. 28. Rábek, František správca farnosti
1990 - - 1990 - - Kruták, Pavol, SVD správca farnosti
1990 - - 1991 - - Čičmanec, Jozef správca farnosti
1991 - - 1997 - - Konečný, Ivan správca farnosti