logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čičarovce

Zriadenie:
starobyla farnosť, 1780 obnovená
Titul kostola:
sv. Ladislava (1870).
Iné mená:
Čičarovce: okres Michalovce/Košický kraj (Užhorodská stolica)
1773, 1863–1913, 1938–1945 Csicser, 1786 Cschicschér, 1808 Csicsér, Cžičerowce, 1920 Čičarovce, 1927–1938, 1945–1948 Čičarovce, Csicser, 1948– Čičarovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Križovská Liesková (250), k. sv. Petra a Pavla (1973), 2. Vojany (220), 3. Beša (20), 4. Iškovce (10).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická
Stručné dejiny:
Farnosť patrila do sarmárskej diecézy.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Čičarovce) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol(Križovská Liesková,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Johannes(Čičarovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Čičarovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Vojany) kňaz
1781 - - 1782 - - Kostyek, Jozef administrátor
1782 - - 1782 - - Rudnics, Žigmund administrátor
1782 - - 1783 - - Lábosy, Adam administrátor
1783 - - 1784 - - Ráday, Jozef administrátor
1784 - - 1788 - - Dzugány, Andrej administrátor
1788 - - 1793 - - Májer, Karol administrátor
1793 - - 1794 - - Szabó, Jozef administrátor
1795 - - 1798 - - Rozner, Ján administrátor
1798 - - 1806 - - Wilinovics, Urban administrátor
1806 - - 1810 - - Rauch, Anton administrátor
1810 - - 1815 - - Bohács, Juraj administrátor
1815 - - 1824 - - Kazinczy, Aurel administrátor
1824 - - 1828 - - Gyöngyösi, Juraj administrátor
1828 - - 1838 - - Lenárd, Jozef administrátor
1838 - - 1868 - - Molnár, Ladislav administrátor
1868 - - 1868 - - Govrik, Joannes administrátor
1868 - - 1890 - - Polányi, Andreas farár
1890 - - 1893 - - Pajor, Andreas farár
1893 - - 1895 - - Szabó, Julius administrátor
1895 - - 1898 - - Surányi, Karol farár
1898 - - 1931 - - Makár, Alexander farár
1931 - - 1931 - - Stefancsik, Conradus administrátor
1931 - - 1932 - - Szabó, Julius administrátor
1932 - - 1933 - - Stefancsik, Conradus administrátor
1933 - - 1944 - - Szmutkó, Aemilius farár
1944 - - 1945 - - Kondáš, Ladislav administrátor
1945 - - 1952 - - Kalás, Gejza administrátor
1952 - - 1987 - - Kočka, Anton správca farnosti
1987 - - 1988 - - Jakab, Ján správca farnosti
1988 - - 1998 - - Gábor, Bartolomej správca farnosti Údaj je neistý
1998 - - 2002 - - Šuško, Michal administrátor