logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Chust(Ukrajina)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Iné mená:
ukr. Xуст; rus. Xуст; maď. Huszt
Stručné dejiny:
Mesto na Ukrajine, ležiace v oblasti Podkarpatskej Rusi (dnešná Zakarpatská oblasť) na sútoku riek Riky a Tisy, asi 10 km severne od hraníc s Rumunskom. Mesto má dnes asi 32 tisíc obyvateľov.
Pramene:
Wikipédia

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Gregor(Chust(Ukrajina),1332) kňaz