logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Chrasť nad Hornádom

Titul kostola:
Najsv. Trojice (1300).
Iné mená:
Chrasť nad Hornádom: okres Spišská Nová Ves/Košický kraj (Spišská stolica)
1773 Haraszt, Hrost, Hrascze, 1786 Haraszt, Hroszt, Hrasce, 1808 Haraszt, Hrasť, Chrasť, 1863–1913 Haraszt, 1920 Chrasť, 1927– Chrasť nad Hornádom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Matejovce n. Horn. (509), k. sv. Kataríny Alex.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
https://www.chrastnadhornadom.sk/-cirkev

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1646 sp. - - - - Lomniczay, Havel farár
1693 sp. - - - - Chrasť je spravovaná z farnosti Markušovce
1700 - - 1712 - - Chrasť je filiálkou farnosti Spišský Hrušov
1750 - - 1753 - - Miletič, Juraj farár
1763 - - 1766 - - Horváth, Anton (Odorín, 1761) farár
1771 - - 1783 - - Szepesy, Andrej farár
1801 pred - 1801 - - Duby, Jozef farár
1801 - - 1811 - - Habiniak, Anton, st. farár
1811 - - 1821 - - Udriczky Joannes farár
1821 - - 1833 - - Fabry Paulus farár
1834 - - 1843 - - Ballek Josephus farár
1856 sp. - 1860 - - Bártfay Josephus farár
1861 - - 1866 - - Lipták, František, ml. farár
1866 - - 1887 - - Pogorský, Jáb farár
1887 - - 1889 - - Zelenak Joannes. farár
1889 - - 1894 - - Ciegl, Humbert farár
1894 - - 1895 - - Pajdušák, Matúš administrátor
1895 - - 1906 - - Moyš, Ladislav farár
1906 - - 1906 - - Sommer, Bernard administrátor
1906 - - +1934 - - Starostovič, Ján administrátor
1934 - - 1950 - - Šimonovič, František farár
1950 - - 1951 - - Hrubec, Adolf správca farnosti
1951 - - 1963 - - Baňas, Štefan správca farnosti
1964 - - 1977 - - Petrov, Štefan správca farnosti
1977 - - 1986 - - Palušák, Ondrej správca farnosti 1985-1995 cirk. súd Sp. diecézy.
1986 - - 1990 - - Kráľ Mikuláš správca farnosti 1985-1995 cirk. súd Sp. diecézy.