logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Chorvátsky Grob

Zriadenie:
1618
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Chorvátsky Grob: okres Senec/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Horvath-Gurab, Crabat-Veiszgrob, Horv[atsky] Veisgrob, 1786 Krabatisch-Weisgrab, Horwath-Gurab, 1808 Horváth-Gurab, Kroatisch-Grub, Kroatisch-Eisgrub, Horwátský Grob, 1863–1913 Horvátgurab, 1920–1948 Horvatský Grob, 1948– Chorvátsky Grob
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Čierna Voda, Triblavina.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1618 - - 1631 - - Sislavics, Peter farár
1631 - - 1634 - - Gorgolofilič, Bartolomej farár
1634 - - 1637 - - Szutics, Juraj farár
1637 - - 1647 - - Urbanicz, Mikuláš farár
1647 - - 1652 - - Budacký, Gabriel farár
1652 - - 1659 - - Pogoncsics Mathaeus farár
1659 - - 1665 - - Prebenics, Ján farár
1665 jún 26. 1666 - - Berlonicz, Martin farár
1666 - - 1668 - - Bartovič, Michal farár
1673 - - - - - Ruskovics, Marek farár
1683 - - - - - Petrikovics, Juraj farár
1689 pred - 1689 - - Ozeblics, Peter farár
1689 jún 1691. - - - Udvinaz, Matej farár
1691 apr. 22. 1692 - - Kruplanicz, Juraj farár
1692 jún 27. 1699 - - Prevraticz, Vít farár
1699 - - 1705 - - Šimonovič, Juraj farár
1705 - - 1710 - - Masarovič, Martin Jozef farár
1710 júl 15. 1729 - - Leszkovszky, Andrej farár
1729 sept. 24. 1739 jan. - Dzian, Anton farár
1739 jan. - +1758 mar. 24. Winkler Balthasar. farár
1758 apr. 1. +1773 mar. 30. Gett, Ján farár
1773 máj 27. 1785 - - Zborovszky Josephus. farár Josephus - opr.ed.
1785 - - 1788 jan. 1. Tonas Christianus farár
1788 - - 1805 - - Holmik, Matúš farár
1805 - - 1822 jan. - Dvoran, Martin farár
1822 - - +1831 sept. 15. Štvrtecký, Ján (Chorvátsky Grob, -1831) farár
1831 - - 1855 - - Szkoristina Ladislaus farár
1855 - - 1879 - - Roszbory, Ján farár
1879 okt. - 1886 júl 17. Pázmány, Adolf farár
1886 - - 1902 - - Horváth, Jozef (1854-po r. 1920) farár
1902 - - 1902 - - Kubina Joannes administrátor
1902 - - 1932 - - Borovszky, Jozef farár
1933 - - 1938 - - Greguška Jozef excurrendo zo Slov. Grobu
1938 - - 1939 - - Kompánek, Anton administrátor
1939 - - 1951 - - Kolavík, František správca farnosti čestný dekan
1952 ? - 1968 - - Tešovič, Jakub správca farnosti
1968 - - 1990 - - Mercek, Emil administrátor 1973 č. dekan
1994 - - 1996 - - Sedlák, Ľubomír farár