logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Černová

Titul kostola:
P. M. Ruž. (1906).
Iné mená:
Ružomberok: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica) po 1808 pričl. o. Černová; po 1882 pričl. o. Biely Potok, Vlkolínec; 1976 pričl. o. Hrboltová; po 1882–1953 pričl. o. Sedliacka Ludrová (1953 č. o. Ludrová).
1773, 1786 Rosenberg, 1808 Rosenberg, Rožen, Rožmberk, 1863–1913 Rózsahegy, 1920– Ružomberok
Černová: 1773, 1873–1882 Csernova, 1786 Cschernowa, 1808 Csernova, Cžernowa
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1943 - - 1952 - - Čižmár, Andrej (1908-1986) správca farnosti
1952 - - 1964 - - Ondriáš, Martin farár
1965 - - +1980 nov. 21. Fitt, Jozef správca farnosti
1981 apr. 1. - - - Bieľak, Jozef administrátor
1995 07 01 - - - Miloslav Marušiak farský_administrátor