logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čeľadice

Zriadenie:
1939
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (zač.13. st.)
Iné mená:
Čeľadice: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Csalad, 1786 Cschala[d], 1808, 1863–1913 Család, 1920 Čalád, 1927–1948 Čalad, 1948– Čeľadice
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Kurácia zriadená 20.8.1939 očlenením z farnosti Veľké Hyndice (V.Chyndice).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1939 - - 1963 - - Kubiš Jozef kurátor. farár
1963 - - 1966 - - Sviežený, Anton správca farnosti
1966 - - 1971 - - Palkovič, Anton (1920-1995) správca farnosti
1971 - - 1976 - - Kostolanský, Anton správca farnosti
1977 - - 1991 - - Palkovič, Anton (1920-1995) správca farnosti
1999 - - 2005 - - Bachan, Pavol správca farnosti