logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čečejovce

Zriadenie:
1333
Titul kostola:
sv. Jána (1800)
Iné mená:
Čečejovce: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)
1773, 1863–1913, 1938–1945 Csécs, 1786 Cschécsch, 1808 Nagy-Csécs, Cžeč, 1920 Čečejovce, 1927–1938, 1945–1948 Čečejovce, Csécs, 1948– Čečejovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Cestice (210), k. sv. Jána Nep. (13. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Michal (Čečejovce, 1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Gregor(1332,Cestice) kňaz
1805 - - 1811 - - Vincze, Martin, OFMConv. [OP] farár
1811 - - 1818 - - Géczy, Jozef farár
1811 - - 1812 - - Vitéz, Jozef administrátor
1820 - - 1822 - - SZENDREY, Jozef administrátor
1822 - - 1824 - - Molnár, Michal farár
1825 febr. 15. - - Szentmariay, Ladislav, Michal farár
1852 - - 1855 - - Madácsy, Štefan administrátor
1855 - - 1856 - - Gedeon, Ján administrátor
1856 - - 1859 - - Roth, Michal administrátor
1859 - - 1860 - - Vasenszky, František administrátor
1860 - - 1863 - - Wischán, Jozef administrátor
1863 - - 1882 - - Demko, Ján administrátor
1882 - - 1900 - - Ignácz, Ján administrátor
1900 - - 1908 - - Degró, Peter administrátor-farár
1908 dec. 1. 1.11.1941 - - Rajčák, Alexej administrátor-farár
1941 - - - - Blaško, Ján (1880-1947) administrátor
1947 - - 1950 - - Sedlák Imrich správca farnosti
1952 apr. 3. 1974 - - Inczinger, Juraj administrátor-farár
1975 - - - - Kocsis Štefan správca farnosti
2002 - - - - Šuško, Michal farár