logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čadca

Zriadenie:
1676
Titul kostola:
sv. Bartolomeja ap. (1734)
Iné mená:
Čadca: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1944 pričl. o. Horelica.
1773 Csattcsa, Čattssa, 1786 Cschattscha, 1808 Csácza, Cžáca, 1863 Csaca, Csatca, 1873–1882 Csáca, 1888–1913 Csaca, 1920 Čadca, Čaca, 1927– Čadca
Horelica: 1773 Horelisza, Horelisa, 1786 Horeliza, 1808 Horelicz, Horelice, 1863–1902 Horelic, 1907–1913 Orlóc, 1920–1944 Horelica
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
O duchovnú správu danej oblasti sa do 16. storočia staral farár z Kysuckého Nového Mesta (KNM), prípadne Žiliny. V roku 1620 vznikla v Čadci evanjelická farnosť, kedy kysuckonovomestský ev. farár Štefan Krušpier privolil, aby sa Čadca osamostatnila. V čase zriadenia farnosti už musel byť postavený aj prvý drevený kostol.
Počas rekatolizácie zaujali miestny kostol katolíci niekedy v období 1672-1673 a pôvodne evanjelická farnosť sa zmenila na katolícku, ktorá kontinuálne nadviazala na činnosť svojej predchodkyne. Dokladom je vizitácia z roku 1713, ktorá sa pri štolárnych poplatkoch odvoláva na dátumy ešte z čias zriadenia farnosti. Podľa nariadenia zemepána (v tom čase evanjelika Mojžiša Suňoga) z 10. septembra 1620 a 16. novembra 1621 bola určená ľubovoľná štóla.
V roku 1674 sa konala prvá zachovaná katolícka vizitácia farnosti, vďaka ktorej máme aspoň stručné údaje o kostole a fare. Vizitáciu vykonal v tom čase dubnický farár a trenčiansky archidiakon Juraj Novosedlík, ktorý sa však neodvážil prísť do Čadce osobne kvôli potulujúcim sa zbojníkom. Čadčianskeho farára si zavolal do KNM a ten mu podal požadované informácie. V 80. rokoch 17. storočia možno v tejto oblasti reálne predpokladať jezuitské misie, ktoré za účelom rýchlejšej rekatolizácie pohraničných oblastí celkom iste podporoval aj strečniansky zemepán Esterházi.
Od Farnosti Čadca sa postupne oddeľovali filiálky a vznikali nové farnosti: Skalité, Oščadnica, Raková, ...., v súčasnosti je aj čadca rozdelená na tri farnosti.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1674 sp. - 1676 - - Kviedčinský, Gabriel Ferdinand kňaz
1676 apr. 16. 1677 - - Rybársky, Ján farár
1677 - - 1685 - - Kubica, Tomáš farár
1685 - - 1697 - - Križan, Ján Martin farár
1698 - - 1698 - - Kanovič, Ján farár
1698 - - 1727 - - Beško, Adam farár
1727 - - 1749 - - Stankovič, Martin farár
1749 - - 1752 - - Bélaj, František farár
1752 - - 1756 - - Sartoris, Ján farár
1756 - - 1758 - - Košťál, Ján farár
1758 - - 1760 - - Škrekaj, František farár
1760 - - +1800 apríl 18. Pažický, Lukáš farár 1760-72 excurrendo Skalité
1800 - - 1810 - - Ghéczy, Juraj farár
1810 - - 1825 - - Bielek, Ján Krstiteľ farár
1825 - - +1838 - - Karell, Ján farár
1838 - - 1840 - - Bútor, Štefan farár
1840 - - +1849 - - Daniš, František Xaver farár dekan, vicearchidiakon, asesor
1849 - - 1853 - - Lerch, František farár
1853 - - 1890 - - Raška, Ján farár dekan
1891 - - +1904 - - Tvrdý, Ignác farár dekan, inšpektor
1904 - - 1904 - - Krautmann, Štefan administrátor
1904 - - 1920 - - Beniač, Štefan administrátor, farár
1921 - - +1940 - - Stolárik, Štefan farár 1922 tit. opát Skalka, katechéta, biskup. konzultor
1940 - - 1940 - - Stranovský, Vojtech administrátor
1940 sept. 30. +1953 apr. 17. Kunda, Rudolf farár
1953 - - 1980 - - Števula, Rudolf správca farnosti okr. a dištr. dekan, 1955 konz. radca
1980 - - 1995 - - Kavor, Milan správca farnosti honor. dekan, 1992 cirkevný sudca
1995 - - 1997 - - Hriadeľ, Marek správca farnosti dekan
1997 - - 2002 - - Konečný, Ivan správca farnosti 2000 honor. dekan
2002 - - +2016 marec 17. Floriš, Emil administrátor, farár 2006 ThDr. PhD., 2008-13 sudca Cirkev. súdu Žilina, dekan