logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čabradsky Vrbovok

Zriadenie:
starobylá, r. 1823 preložená
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Sv. Kríža, potom sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Čabradský Vrbovok: okres Krupina/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Csabrag-Várbok, 1786 Cschabrak-Warbok, 1808 Csabragh-Várbok, Hradecký Wrbowek, 1863–1877 Csábrágvárbók, 1873, 1882–1913 Csábrágvarbók, 1920– Čabradský Vrbovok
Stručné dejiny:
Starobylá farnosť v Čelovciach bola r.1823 preložená do obce Čabradský Vrbovok. Teraz je filiálkou Dolného Badína.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 sp. - - - - Zolomy Joannes. farár
1680 máj 31. 1686 - - Cagáni, Juraj farár
1686 sp. - 1689 - - Gregan, Štefan farár
1689 jún - 1693 apr. - Hindy, Juraj farár
1693 apr. 22. 1694 máj - Loveczky, Vavrinec farár
1694 máj - 1698 jún - Stephanóczy, Imrich Ján farár
1698 júl 18. 1702 apr. - Čulík, Martin farár
1702 apr. - 1718 - - Zacskovics, Martin farár
1718 jan. 30. 1727 - - Repkovics, Jozef farár
1727 jún 29. 1730 - - Simonfalvay, Ján farár
1730 máj 17. 1741 dec. - Köszeghy, Anton farár
1742 jan. 8. 1742 - - Ostratický, Juraj farár
1742 feb. 26. +1754 dec. 14. Miskay, František Anton farár
1755 jan. 15. 1767 aug. - Simovics, Štefan farár
1767 sept. 8. 1779 aug. 14. Bošáni, Štefan farár
1779 aug. 14. 1782 - - Pravotický, Karol farár
1782 - - +1784 okt. 22. Hirt, Matej farár
1784 nov. 30. 1789 máj - Hrabovský, Pavol farár
1789 - - 1794 jan. 26. Mauksch, Bonaventúra Jozef farár
1794 feb. 27. +1803 apr. 21. Zachar Stephanus. farár
1803 jún 21. 1817 mar. 4. Slabigh, Juraj (1773-1824) farár
1817 jún 20. +1817 sept. 25. Kubáni, Martin farár
1817 okt. 17. 1843 - - Schorman, Ján farár
1843 - - 1848 - - Szabó, Jozef (1811-1895) farár
1848 - - +1849 mar. 21. Freund, Imrich farár
1849 - - 1851 jan. 31. Kern, Karol farár
1851 feb. 28. 1855 - - Prihel, Jozef farár
1855 - - 1856 - - Pokorný, Augustín farár
1856 - - 1859 - - Dubnický, Ján (1825-po 1894) farár
1859 - - 1863 júl 27. Kubina, Andrej, SJ farár
1863 - - 1876 - - Lauko, Michal farár
1876 - - 1888 - - Valenta, Ján farár
1888 - - - - - Lazo, Atanáz Štefan, OFM farár
1890 - - 1915 - - Frastaczky, Linus Ján OFM administrátor
1915 - - +1915 po - Biró, Július administrátor, farár