logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Cabaj-Čápor

Zriadenie:
od roku 1787
Titul kostola:
sv. Michala Arch. (1787).
Iné mená:
Cabaj-Čápor: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1924–1939, 1974 zlúč. o. Cabaj a Čapor (1974 Čápor) .
1924–1939, 1974– Cabaj-Čápor
Cabaj: 1773 Czabay, Csabay, 1786 Czabai, 1808 Czabaj, Csabaj, 1863–1924, 1939–1973 Cabaj
Čápor: 1773, 1808 Csapor, 1786 Cschapor, 1863–1913 Csápor, 1920–1924, 1939–1948 Čápor, 1948–1973 Čapor [1974- Čápor]
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Časť Cabaj (2.400), k. Najsv. Troj. (1750), os.: Pereš, Rigler, Nový Cabaj, Fýzeš, 2. Časť Čapor, os. Hrúšťov.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1751 - - +1759 - - Gratia, Ján Jozef duchovný správca
1787 - - 1790 - - Koncz, Joannes farár
1790 - - 1790 - - Fabus, Joannes farár
1790 - - 1791 - - Richter, Victor farár
1791 - - 1791 - - Matyasovszky, Mathias administrátor
1792 - - +1808 jan. 23. Pataky, Ignatius farár
1808 - - +1828 dec. 29. Pridavka, Emericus farár
1829 - - 1830 - - Csernohorszky, Joannes farár
1830 - - +1839 febr. 5. Ribárik, Georgius farár
1840 - - 1844 - - Bede, Casparus farár
1844 - - +1879 máj 29. Rédeky, Josephus farár
1879 - - +1918 sept. 12. Pulman, Ján farár
1918 - - 1918 - - Mendel, Jozef administrátor
1918 - - 1922 - - Quapil, Teodor farár
1922 - - 1922 - - Szőllősy, Štefan (1883-1970) administrátor
1922 - - 1937 - - Czeizel, Rudolf farár
1937 okt. 1. 1938 apríl 1. Pisárčik Ján, PhDr. správca farnosti
1938 - - 1938 - - Sitáš, Daniel, CSsR správca farnosti
1938 - - 1958 - - Kubíček, Gejza farár
1958 - - +1982 febr. 5. Hričovský, Štefan správca farnosti 1959 mimor. spov Sestier v Sládečkovciach, 1976 okr. dekan
1982 - - 1990 - - Daško, Jozef správca farnosti
1990 - - 1992 aug. - Dzurianik, Štefan farár
1992 - - 1995 - - Daško, Jozef farár