logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Buzica

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
sv. Kríža (1786).
Iné mená:
Buzica: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)
1773 Buzitha, Buzicze, 1786 Buzitta, Buzicze, 1808 Buzita, Buzyce, 1863–1948 Buzita, 1948– Buzica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Nižný Lánec (150), k. sv. Petra a Pavla (1842), 2. Rešica (435), k. P. M. Ruženc. (1928), 3. Vyšný Lánec (200), k. P. M. Narod. (1776).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Káň) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Buzica) kňaz
1796 - - 1819 - - Bilisič, Ján farár
1819 - - 1824 - - Géczy, Jozef farár
1824 apr. 24. 12.10.1829 - - Bárczy, Baltazár, de Bárczyháza farár
1829 okt. 14. - - - Horváth, Jozef (1800-1880) farár
1880 - - - - - Entzinger, Róbert administrátor-farár
1900 - - - - - Ignácz, Ján farár
1913 - - 1940 - - Nagyiváni, Jozef administrátor
1940 - - 1941 - - Listyák, Eugen administrátor
1941 - - - - - Sáray, Michal farár
1945 - - 1950 - - Manczos Anton správca farnosti
1951 - - 1964 - - Szmrecsányi, Alexius administrátor
1964 - - 1976 - - Kern, Ján správca farnosti
1976 - - 1998 - - Bartko, Alex administrátor
1976 - - - - - Bartko Alexander správca farnosti
1998 - - 1999 - - Pásztor, Lorenzo administrátor
1999 - - - - - Gergeľ, Peter farár